Tání sněhu naplnilo přehrady pod Krušnými horami

blank

Nádrže ve správě Závodu Chomutov Povodí Ohře jsou po jarním tání sněhu naplněny. V největším vodním díle v oblasti, Nechranicích, je v současnosti více než 236 milionů kubíků vody a hladina je na úrovni zásobního prostoru.

Naplněný je zásobní prostor také v menších nádržích v oblasti – Újezdě a Jirkově na řece Bílině nebo Janově na Loupnici.

Vodní dílo Fláje na Flájském potoku v Krušných horách sloužící k akumulaci vody pro zásobování severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou je v současnosti naplněno půl metru pod úroveň zásobního prostoru a je v něm dvacet a půl milionu kubíků vody.

Nádrž Přísečnice na náhorní planině středních Krušných hor v blízkosti hranic s Německem, která slouží k zásobování pitnou vodou měst a obcí v okresech Chomutov, Most, Teplice a Louny, aktuálně zadržuje téměř 49 milionů kubíků vody. Hladina je mírně pod úrovní zásobního prostoru.

Foto: Povodí Ohře

Scroll to Top