Po vleklých sporech nakonec kanalizaci v Novém Strašecí postaví

blank

Velké problémy na malém městě. Snad i takto by se s nadsázkou dalo hovořit o nedokončené kanalizaci v pětitisícovém Novém Strašecí na Rakovnicku. Dlouhodobě nevyřešené majetkové vztahy města s Vodárnami Kladno – Mělník bránily využít dotaci. Nové Strašecí teď po směně majetku celou kanalizaci včetně čistírny odpadních vod vlastní. Na vybudování druhé a čtvrté etapy kanalizace a nové čistírny bude potřeba téměř 150 milionů korun. Stavba by měla začít letos, dokončení se předpokládá o čtyři roky později. Situaci sledoval Rakovnický deník.

Město si vezme k pokrytí nákladů úvěr. Část prostředků bude použita také z kanalizačního fondu. V lepším případě by mohla dotace pokrýt 75 % předpokládaných nákladů. V druhém případě se bude město na akci podílet asi 55 % ze svého rozpočtu. Na poslední schůzi zastupitelstva se vedla ke schválení výstavby dlouhá a emotivní diskuze. Podle opozice byl předložený dokument nesrozumitelný. Pavel Vaic (ODS) řekl, že požaduje přesný popis, kdy a v jaké etapě budou jednotlivé části stavby zahájeny, dokončeny a v neposlední řadě za jakých nákladů. Etapy byly stanoveny tak, aby navazovaly na nejsložitější část akce, výstavbu nové čistírny.

Opozici se dále nelíbilo, že nebyla v předloženém dokumentu uvedena cena stočného. Až město celý projekt dokončí, bude jeho majetek větší o téměř 150 milionů korun. Pavel Novák (koalice KDU-ČSL a SZ) se ptal, jestli se akce projeví právě na výši stočného.

Podle starosty města Karla Filipa (ČSSD) se může výše stočného měnit i v závislosti na nařízeních ministerstva, proto ji nelze v současnosti odpovědně předpovídat. Spor přinesla i kapacita čistírny, která je teď stanovena na pět a půl tisíce ekvivalentních obyvatel, což je hraniční úroveň, a proto bylo odmítnuto napojení obce Loděnice. Pavel Vaic ale uvedl, že čistírna slouží pro sedm tisíc ekvivalentních obyvatel. Jiří Verner (Závislí Nové Strašecí) nerozumí například tomu, proč se nová čistírna staví tak daleko od té současné. Verner dodal, že ho vzdálenost doslova děsí.

Plánovaná nová čistírna odpadních vod je v souladu s územním plánem. Pokud by se s ní nepočítalo tam, mohla by stát v bytové zástavbě. Současná čistírna by měla především zachycovat přívaly vody během dešťů, ale to se nyní neděje. Opozice sice není přímo proti dokanalizování města, ale nesouhlasí s jeho realizací prostřednictvím tohoto kroku. Na schůzi padl návrh i na svolání samostatného zastupitelstva kvůli kanalizaci. Nakonec však bylo dokanalizování schváleno i s připomínkami, které se musí dopracovat.

Scroll to Top