Čištění Olešné na Frýdecko-Místecku pokračuje

blank

Zhruba 190 tisíc kubíků nánosů vytěží do konce dubna z přehrady Olešná na Frýdecko-Místecku. Stavba, která začala v loňském roce, bude pokračovat ve formě navazujících prací do podzimu.

Správce přehrady, jímž je Povodí Odry, slibuje, že se díky akci zvýší kvalita vody v nádrži. Přehrada je oblíbeným místem rekreace nejen pro obyvatele blízkého Frýdku-Místku. Kolem přehrady je vybudována stezky pro cyklisty i bruslaře, vedle se nachází krytý i letní aquapark, dětské hřiště nebo ubytovací zařízení a kemp. Jde také o oblíbenou rybářskou lokalitu.
Sedimenty se na dně přehrady ukládaly přes 50 let a místy dosahovaly až výšky 2,5 metru. Čištění se kromě přehrady dotkne také přilehlého rybníku Řehánek. Nánosy z přehrady jsou odváženy do lokalit, kde probíhají rekultivační práce po hlubinné těžbě černého uhlí u obce Staříč.
Navazující práce se již nebudou týkat těžby nánosů z přehrady, ale spíše oprav poničených komunikací a jejich čištění.

Přehrada na řece Olešná byla vybudována v letech 1960-1964. Slouží kromě své rekreační a rybářské funkce jako zdroj vody pro celulózku Biocel v blízkém Paskově. Zásobní objem nádrže je 3,5 milionu kubíků, zatopená plocha dosahuje 88 hektarů.

Scroll to Top