Česká stopa v Tanzanii. Za revoluci v dodávkách pitné vody tam vděčí ...

blank

Vojtěch Kundrát si pořídil letenku do africké Tanzanie a za svých padesát tisíc korun nakoupil vodní filtry a další potřebné vybavení. Přidal i prototyp svého nálezu, filtr s membránou z nanovláken. Díky mladému doktorandovi z Brna pocházejícímu z Ostravy teď v jihotanzanské vesnici Mpanza teče z kohoutku pitná voda, kterou už místní nemusí složitě převařovat. Stejně tak získalo přístup k pitné vodě místo, kam se chodí domorodci ošetřovat k lékaři a škola. Africká dobrodružství Vojtěcha Kundráta mapovala MF Dnes.

„Čtyřtisícová vesnice tam měla jen kohoutek s vodou přečerpávanou z místní řeky a tři studny z cihel. V nich ale voda obsahuje obrovské množství železa, kalů či prachu, hodně kalů a písku je i v řece. Místní lékař tak neustále řešil spoustu případů apendixů, velkým problémem tam je i cholera a další bakteriální onemocnění,“ vysvětluje pětadvacetiletý absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně původem z Ostravy.

Před časem odletěl do Afriky jako dobrovolník na třítýdenní zkušební cestu. V Mpanze pak instaloval svůj zlepšovák, membránu z nanovláken, poprvé. Do Tanzanie odvezl i další potřebné věci. „Pořizoval jsem zařízení na chemickou analýzu vody, vezli jsme i komerční filtry, na které se naše membrána nasazovala, na místě jsme kupovali i další komerčně dostupný bazénový filtr. Ukázalo se ale, že problematické nejsou jen zdejší podmínky a složení vody, díky nimž musí být vše robustní a mít výdrž. Potíže nám dělala už doprava po hrbolatých cestách v malém autobusu, kvůli ní se rozbily čtyři z 11 filtrů, ještě než jsme dojeli na místo,“ popisoval Vojtěch Kundrát.

Dalším vynikajícím výsledkem Vojtěch Kundráta je po sérii pokusů vylepšení stávajícího systému solárních pump, který vede vodu na kopec k vesnici, o novou filtrační linku pro místní nemocnici a školu. Ostravský rodák a několikrát oceněný středoškolák Afričanům dovezl i vybavení pro chemickou laboratoř. V Mpanze domluvil zařazení chemie mezi povinně vyučované předměty. V neposlední řadě také Kundrát vyškolil místního faráře, zdravotníka a lékárnici, jak by měli s filtry pracovat.

Projekt založil farář z Řečkovic Jan Kotík, který s farností v Mpanze spolupracuje pět let. Vojtěch Kundrát s přispěním tří brněnských dobrovolníků pomohl vybudovat i střechu nové školy. „Právě podpora školství je letošní novinka projektu na pomoc Tanzanii, místní zde budují novou střední školu s technickým zaměřením, v ní by se místní měli vzdělávat mimo jiné i v chemii, tak aby si pak mohli sami dělat zkoušky vody,“ potvrzuje Jan Kotík. Do Tanzanie už čtyři roky putují také traktory z Brna pro tamní zemědělce. Kundrát se netají plány vyvinout sérii pomalých anglických pískových filtrů s membránou. Mladý český vědec se může těšit i na spolupráci se společností SmVaK Ostrava, která se v současnosti domlouvá.

Scroll to Top