V Boskovicích mají nádoby na použitý olej z domácností

blank

Oleje a tuky z fritovacích hrnců a pánví do kanalizace v žádném případě nepatří. Zanášejí potrubí, ničí technologie a komplikují čištění odpadních vod. Když je však občané vyhodí do speciálních nádob, vybrané firmy je mohou recyklovat a najít jim další využití, například při výrobě biopaliv a ekologických maziv.

Obyvatelé Boskovic mohou použitý olej z domácností nově odevzdat do sběrných nádob od soboty 1. dubna. Příslušné červené boxy budou instalovány na dvou místech. Na náměstí 9. května a v ulici Nádražní u supermarketu Albert.

„Oleje a tuky musí být předávány v pevných obalech. Například PET lahvích nebo uzavíratelných tetrapakových obalech. Sběrné nádoby jsou určeny k ukládání použitých fritovacích olejů a ztužených jedlých tuků. V žádném případě neslouží ke sběru technických olejů, maziv a kapalin. Nádoby se budou zatím vyvážet podle aktuální potřeby,“ je popsáno v oznámení boskovických úředníků.

Příkladným přístupem občanů v této problematice se může například pochlubit Český Těšín. Občany vybízel před časem ke společenské odpovědnosti také generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. „Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz našich zařízení, která touto lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vysvětlil Pšenička.

Scroll to Top