Vodárenská soutěž zručnosti už v květnu v Praze!

blank

Součástí 20. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY A KANALIZACE bude v Praze Vodárenská soutěž zručnosti, která se uskuteční 23. až 24. května. Akci pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky a soupeřit spolu budou vždy dva dvojčlenné týmy z různých vodárenských společností. Zúčastnění budou mít za úkol provedení kompletního zřízení 1“ domovních přípojek.

DATUM KONÁNÍ: 23. 5. – 24. 5. 2017

DISCIPLÍNA: Provedení navrtávky na potrubí pod tlakem a sestavení domovní přípojky.

POČET SOUTĚŽÍCÍCH: Dvoučlenné družstvo, maximálně dvě dvojice z jedné společnosti.

PRŮBĚH SOUTĚŽE: Soutěžit spolu budou vždy dva týmy, kterým se bude měřit čas samostatně. Hodnotí se rychlost montáže a kvalita provedení, které budou posuzovány nezávislými rozhodčími. Konečné vyhodnocení proběhne 24. 5. 2017 v 16.00 na polygonu soutěže, slavnostní vyhlášení na společenském večeru. Sestava bude obsahovat výrobky od různých dodavatelů.

STARTOVNÉ: 2 420,- Kč (včetně 21 % DPH) za družstvo Startovné posílejte na účet MONETA Money Bank a.s.: 2127002504/0600 jako variabilní symbol napište 999. Při odstoupení ze soutěže se startovné nevrací.

OBČERSTVENÍ: Každé soutěžící družstvo obdrží občerstvení.

HLAVNÍ SPONZOŘI SOUTĚŽE: AVK VOD-KA a.s. SOVAK ČR HAWLE ARMATURY s.r.o. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o KAPKA s.r.o. LUNA PLAST a.s.

JAK SE PŘIHLÁSIT: Vyplňte níže uvedenou přihlášku a zašlete ji do 30. 4. 2017 na e-mail:skarkova@sovak.cz nebo na adresu: SOVAK ČR, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 PODROBNĚJŠÍ INFORMACE: Najdete na: www.avkvodka.cz, www.sovak.cz, www.hawle.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Jaroslav Šrail, mobil: 602 44 39 49, e-mail: j.srail@seznam.cz

Oficiální přihlášku naleznete zde. Dále jsou k dispozici související dokumenty: Propozice soutěže, Směrnice pro hodnocení soutěže, Schéma domovní přípojky a Schéma montáže tvarovek a ZOV.

Scroll to Top