Asociace soukromého zemědělství se vymezuje vůči návrhu na omezení hospodaření v okolí ...

blank

Pokud bude schválen návrh Krajského úřadu Středočeského kraje na změnu stávajícího ochranného pásma III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce, dojde ke zpřísnění stávajících podmínek hospodáření. Bude také omezeno nakládání se zemědělskými pozemky a hrozí negativní vliv na ekonomickou situaci v regionu. ASZ ČR záměr odmítá a informuje o tom ve své tiskové zprávě.

Návrh středočeského krajského úřadu obsahuje přehled zákazů v různých oblastech lidské činnosti, zejména pokud se jedná o zemědělské hospodaření. V návrhu však nechybí upozornění, že předkladatel nemůže rozhodovat o náhradách za prokázané omezení v užívání, protože k tomu nemá kompetence. „Pokud je zřejmé, že se navrhovaná opatření dotknou velkého počtu podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, nelze k nim přistupovat polovičatě. Požadujeme, aby takto zásadní kroky byly přímo provázány s konkrétním řešením náhrad,“ zdůraznil tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek.

Ministr zemědělství Marian Jurečka při nedávné diskuzi s nevládními organizacemi připomněl, že příslušný fond je svými prostředky omezený a nemůže vyplatit náhrady v adekvátní míře. Další návrh k problematice řešení náhrad se neobjevil. „Úkolem státní správy, a tato vyhláška krajské samosprávy je projevem přeneseného výkonu státní moci v oblasti vodního zákona, je řešit celospolečenské problémy a nikoliv další vytvářet. Otázka ochrany vodního zdroje Švihov je svou podstatou nepochybně velmi rozsáhlá, dlouhodobá a ovlivněná mnoha faktory a je třeba k jejímu řešení takto přistupovat, nikoliv přenést odpovědnost a důsledky na konkrétní skupinu subjektů,“ uvedl předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

Asociace návrh odmítá mimo jiné z důvodu chybějícího prokázání souvislosti, která by potvrdila míru negativních dopadů daných zemědělských činností na kvalitu vodních zdrojů. Navíc nebyla o chystaných opatřeních dostatečně informována zemědělská veřejnost, jejíž členské organizace se o existenci návrhu dozvěděly se značným zpožděním. ASZ ČR žádá zastavení schvalováí předloženého návrhu a chce jeho nové projednání.

(Foto: www.zemedelstvizije.cz

Scroll to Top