Kanalizaci chtějí v Milevsku rozšířit do rozvíjející se lokality

blank

V osmitisícovém městě v jižních Čechách se bude modernizovat vodohospodářská infrastruktura. Kanalizace by se měla prodloužit do lokality nad ulici Blanickou, kde se do budoucna plánuje výstavba nákupního centra.

Akci milevští radní podniknou na základě doporučení odboru investic. V územním plánu města je místo určeno ke komerčnímu využití, ale chybí jeho napojení na centrální kanalizaci. Podle milevského místostarosty by se kanalizace mohla napojit na ulici Čs. Legií poblíž Suchanova rybníku.

Starosta Ivan Radosta uvedl, že by se rozšířením kanalizace zlepšily podmínky i pro další podnikatele v lokalitě. Ti stávající mají vlastní čistírny odpadních vod. Radní zároveň výhledově plánují i výstavbu dešťové kanalizace. Ačkoliv vodu z dešťů zadržuje Suchanův rybník, v minulosti se opakovaně stalo, že se z něj rozlila voda do okolí a natekla až do dvorů. K projektu dešťové kanalizace si město nechá zpracovat odbornou studii.

Scroll to Top