Povodí Moravy zahájilo boj se suchem

blank

Průtoky ve vodních tocích dosahují podprůměru a podzemní vody v povodí Jihlavy, Dyje a oblasti soutoku Dyje a Moravy jsou v silně podnormálním stavu. V oboře Soutok je současný stav kritický. Z Nových Mlýnů proto pustí Povodí Moravy vodu do jižních lesů v oblasti Soutoku a také doplní vodu ve vyschlých drobných tocích, mokřadech a tůních ve zmiňované obory.

Ačkoliv bylo letos sněhu v porovnání s minulými roky více, tak po jeho odtávání k výraznému zlepšení situace v povrchových a podzemních vodách nedošlo. Celá řada toků na jižní Moravě klesla až na hranici sucha, které citelně zasáhlo i největší oboru v republice Soutok. Ta je protkána vodními kanály, slepými rameny a tůněmi. V rámci důležitého adaptačního zařízení Povodí Moravy vypustí z Novomlýnských nádrží vodu pro takzvané povodňování lužních lesů. Ke kroku se organizace rozhodla po vzájemné dohodě s Lesy ČR, které jsou správcem obory.

Již více než týden postupně zvyšujeme hladinu v Novomlýnských nádržích. Přítok do Novomlýnských nádrží nadlepšujeme i z ostatních vodních nádrží Dyjsko-svratecké soustavy. Cílem současných manipulací je získání objemu vody v Novomlýnských nádržích, který bude využit pro zajištění jednorázového zvýšení odtoku z nich. Vodu následně přivedeme z Dyje do oblasti Soutok,“ přiblížil akci technicko-provozní ředitel Povodí Moravy David Fína.

Hladina Novomlýnských nádrží může kvůli odpouštění klesnout až o 40 centimetrů. Díky opatření dojde k významnému posílení vodního režimu v oblasti a také se rapidně omezí negativní vliv sucha. Pro podobnou manipulaci se vodohospodáři rozhodli po 19 letech. Akci odsouhlasily zainteresované vodoprávní úřady a byli o ní informováni všichni uživatelé vody.

Manipulace bude znamenat zlepšení v boji se suchem v oblasti a přispěje k doplnění vody do sítě drobných vodních toků, kanálů, mokřadů a tůní. Povodí Moravy dlouhodobě pracuje na opatřeních proti negativním účinkům sucha. Státní podnik také realizuje Program hospodaření s omezenými vodními zdroji, jehož primárním cílem je to, aby voda neodtékala z území ČR nehospodárně.

Scroll to Top