Jednání v Třeboni o vodohospodářském majetku jsou u konce

blank

Jihočeská Třeboň s devíti tisíci obyvateli si od začátku letošního roku provozuje svůj vodohospodářský majetek sama. Město se zároveň majetkově vypořádává s bývalým provozovatelem vodovodů, což byla společnost Čevak. Do konce března by se také měly přepsat všechny poslední smlouvy s občany. Informoval o tom Jindřichohradecký deník.

Podle třeboňské tiskové mluvčí Jitky Bednářové už radní narovnání mezi majetkem města a společností Čevak schválili. Bednářová dodala, že se jedná o majetek v objektu lokality Na Kopečky, kterou vlastní město Třeboň.

Místostarosta Třeboni Zdeněk Mráz vysvětlil, že tam Čevak postavil sociální zázemí a kotelnu. Nový provozovatel Městská Vodohospodářská část tohoto majetku vyjmula a používá šatny, společné prostory a garáže. Ostatní zůstává dále v nájmu Čevaku, který ještě v Třeboni provozuje část majetku. 

Zdeněk Mráz zmínil, že radní schválili návrh na zpětvzetí žaloby o vyklizení nemovitosti Na Kopečku. Doplnil, že spor mezi Čevakem a městem Třeboň trval kvůli dodatku v nájmu skoro rok. „Rozhodčí soud rozhodl verdiktem, že původní smlouva je platná a následně došlo k úplnému předání vodohospodářského majetku města k 31. prosinci minulého roku. Z důvodu toho, že byly naplněny všechny kroky k ukončení tohoto sporu, bude tato žaloba o vyklizení nemovitosti v tomto sporu městem stažena,“ uvedl místostarosta.

Mráz rovněž sdělil, že během dvou měsíců se podařilo přepsat 2100 smluv pro občany na nového provozovatele vodohospodářského majetku. Zbylých 200 smluv musí být podle předpokladů přepsáno do konce března. Velké nepříjemnosti muselo město řešit před pěti lety, kdy bylo kvůli nesplnění dotačních podmínek nuceno vrátit přes devadesát milionů korun, které obdrželo z Evropské unie na stavbu nové čistírny odpadních vod.

Scroll to Top