Čtyři sta lidí navštívilo provozy SmVaK Ostrava

blank

Více než čtyři stovky návštěvníků využily možnosti, kterou jim nabídla u příležitosti Světového dne vody společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Ta pro ně otevřela provozy čistíren odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Karviné a Frýdku-Místku a úpravnu pitné vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Akce probíhala za plného provozu a návštěvní kapacita byla ve většině provozů podle tiskové zprávy, kterou společnost vydala, zaplněna do posledního místa.

Úpravna vody Nová Ves je s kapacitou 2200 litrů pitné vody za sekundu největším provozem svého druhu v Beskydech a zásobuje zhruba 60 měst a obcí v regionu, ale také v příhraniční části Polska. Návštěvníci se dozvěděli, jakým způsobem je surová voda z údolní nádrže Šance upravována předtím, než zamíří k odběratelům. Více informací o úpravně najdete zde.

Akci hodnotil pozitivně také ředitel Ostravského oblastního vodovodu společnosti SmVaK Ostrava Jiří Komínek „Myslím, že velká část veřejnosti nemá příliš jasnou představu o tom, co vše je potřeba udělat pro to, abychom si mohli doma z kohoutku pustit kvalitní pitnou vodu. Návštěvníkům jsme krok za krokem ukázali a vysvětlili celý vysoce technicky propracovaný a zajímavý proces úpravy surové vody na vodu pitnou. Z velkého množství dotazů je patrné, že jde při odpovídajícím výkladu především pro technicky zaměřené lidi o atraktivní záležitost. A samozřejmě, hala filtrů, která tvoří pomyslné srdce úpravny, zapůsobí na každého, kdo do ní poprvé v životě vkročí. To jsem viděl i na našich návštěvnících. Třeba se v některém z těch, kteří ještě chodí do školy – a nebylo jich mezi hosty málo, skrývá budoucí vodař,“ uvedl Komínek.
Po exkurzi úpravnou si mohli zájemci prohlédnout vodárenský měřicí vůz s moderní technikou, kterou disponuje. Vodaři zájemcům předvedli, jak dokážou lokalizovat poruchy potrubí půdním mikrofonem s grafickou a akustickou odezvou, a které faktory (plastové potrubí, externí zdroje šumu a hluku, opravy potrubí v minulosti bez jejich evidence) mohou tento proces komplikovat.

Návštěvníci všech čtyř čistíren odpadních vod v okresních městech Moravskoslezského kraje si měli možnost projít cestu vody, která přichází znečištěná do areálu, až po její vypuštění po vyčištění zpět do přírody. Zaměstnanci návštěvníkům vysvětlili, jak proces probíhá a jaké parametry musí voda před tím, než je vypuštěna zpět do přírody, podle platné legislativy splňovat.
Kromě exkurze s odborným výkladem byl v lokalitách čistíren odpadních vod přistaven kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Odborníci lidem předvedli, jakými technologiemi je vůz vybaven a jaké je jeho využití v praxi.

Scroll to Top