Známe vítěze soutěže Vodohospodářské stavby roku 2016

blank

V rámci oslav Světového dne vody vyhlásily Svaz vodního hospodářství ČR a Sdružení oborou vodovodů a kanalizací ČR nejzajímavější stavby v oboru vodárenství za rok 2016.
Soutěž má dvě hlavní kategorie, oceněno bylo devět projektů.

V kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod byly oceněny čtyři stavby. Dvě v podkategorii pod 50 milionů korun (Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň a Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic), dvě, které si vyžádaly vyšší náklady než 50 milionů korun (Velké Přílepy – rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod a zkapacitnění kanalizačního přivaděče a Dražovice – zkapacitnění vodojemu).

V kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů byla v podkategorii „náklady nižší než 50 milionů korun“ oceněna stavba Malá vodní elektrárna Planá, mezi projekty nad 50 milionů korun získaly ocenění Malá vodní elektrárna Pyskočely – Vlkančice a Úhlava, ř.km 68,165 – rekonstrukce jezu v Poborovicích.

Zvláštní ocenění získaly projekty Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou (Kategorie I) a Malá vodní elektrárna Nýrsko – rekonstrukce (Kategorie II).

Foto: ilustrační foto, Úpravna vody Podhradí

Scroll to Top