Česká inspekce životního prostředí rozdala pokuty téměř za půl milionu korun

blank

Inspektoři ČIZP se v uplynulých dvou lyžařských sezónách zaměřili na kontroly provozovatelů lyžařských areálů. Cílem bylo zjistit, jestli při umělém zasněžování dodržují podmínky, které jsou stanoveny pro odběr povrchových a podzemních vod. Skoro 30 % kontrolovaných vodní zákon porušilo.

Za poslední více než rok inspektoři zkontrolovali 83 ski areálů. Některé dokonce vícekrát. „Zjistili jsme, že 24 provozovatelů ski areálů porušilo vodní zákon, což je 29 procent ze všech kontrolovaných. Nejčastějším prohřeškem bylo, že provozovatelé areálů odebrali z povrchových nebo podzemních vod více, než měli povoleno vodoprávním úřadem, případně vodu odebírali zcela bez povolení. Pět provozovatelů se dokonce dopustilo několikerých porušení zákona,“ řekla Zdeňka Vaňková, vedoucí oddělení ochrany vod ČIŽP.

Doposud bylo zahájeno 15 správních řízení a právní moci už nabylo 10 pokut za 447 830 korun. Ve zbylých pěti případech nejsou správní řízení ukončena. Inspektoři provádí kontroly podzemních a povrchových vod dlouhodobě. „Dobře si uvědomujeme problém nedostatku vody, proto považujeme tyto kontroly za velmi důležité. V létě jsme se například zase poměrně intenzivně věnovali kontrolám odběrů vod z českých řek malými vodními elektrárnami. O výsledcích těchto zjištění jsme informovali už dříve,“ zdůraznil Erik Geuss, ředitel ČIZP

Scroll to Top