Vodojem v oblacích nad Radíkovem na Potštátsku

blank

Zajímavou dominantou se může pyšnit malá obec Radíkov mezi Hranicemi na Moravě a Potštátem v okrese Přerov. Turisté směřující z Potštátu přes malebné Středolesí a Radíkov do údolí říčky Veličky k místnímu skalnímu městu nebo zřícenině hradu Puchart nad obcí spatří věžový vodojem šestibokého půdorysu, který je staticky zajištěn třemi ocelovými lany.

Vodojem má kapacitu 50 kubíků vody a maximální hladina vody se nachází v nadmořské výšce 550 metrů. Voda z něj směřuje gravitačně do spotřebiště. Vodovod je v obci v provozu od roku 1976. V roce 1999 došlo k havárii, kdy prasklo laminátové dno vodojemu. Zdrojem pro zásobování obce je nádrž nad ní, do které vtéká pravostranný přítok potoka Lukavec. S problémy se nádrž potýkala po povodních v roce 1997, kdy do ní byla splavena půda z okolních polí a zvýšil se průsak hráze. Proto bylo nutné vypuštění, vyčištění a rekonstrukce hráze. Při vypouštění nádrže bylo podle informací obce zachráněno zhruba 500 raků. V roce 2000 došlo k rekonstrukci vodovodního řadu v obci, kdy bylo původní litinové potrubí vyměněno za plast. Fotografie místa najdete pod článkem.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top