Moravskoslezský kraj podpořil plánovanou přehradu v Nových Heřminovech

blank

V pondělí 20. března proběhla tisková konference k nejvýznamnějšímu plánovanému protipovodňovému projektu na horní Opavě. Hlavní slovo měl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč. Stavět by se mohlo po roce 2020. Vedení obce na Bruntálsku však změnu územního plánu  nadále odmítá. V případě, že nezačnou v Nových Heřminovech spolupracovat s vodohospodáři a úřady, můžou ztratit 400 milionů korun ze státních prostředků připravených na rozvojové aktivity v obci a zkvalitnění občanské vybavenosti. Část obyvatel je však stále proti realizaci stavby.

Starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný doufá, že plánovanou výstavbu zhatí územní plán. Podle investičního ředitele Povodí Odry Miroslava Janoviaka však územní plán obec tuto roli nemůže naplnit, protože je přehrada zanesena v zásadách územního rozvoje kraje, který je nadřazeným předpisem.

„Protipovodňová opatření na horní Opavě od Zátoru po samotnou Opavu byla vyhodnocena jako velmi podceněná a nedostatečná. Toto rozsáhlé území potřebuje komplexní řešení. Dnešní poznání dospělo do takového bodu, že víme, že nejde jen prohlubovat koryta. To není řešení. Voda se v krajině musí zadržet.“ sdělil Jiří Pagáč.

Přímo ohrožených je šest tisíc obyvatel, z toho třetina se nachází v oblasti vysoké míry rizika při případných povodních. Plocha povodí horní Opavy představuje 946 kilometrů čtverečních. Připravované protipovodňové opatření se člení do čtyř kategorií. Tou první je celek 1, pod který spadá nádrž Nové Heřminovy, ochrana území obce a opatření rozvoje obce. Celek 2 obsahuje opatření na vodních tocích v Zátoru, Branticích, Krnově, Kostelci a úsek pod Krnovem a Holasovicemi. Celek 3 zaznamenává rozšíření monitorovací sítě o 12 stanic v povodí a celek 4 soubor malých vodních nádrží.

„Lidé proti povodním chránili sebe i svůj majetek odpradávna, stejně jako se snažili zadržet vodu, která je strategickou surovinou, v krajině.  Povodňová ochrana na horní Opavě je příkladem komplexního řešení proti povodním v České republice, ve které je přehrada Velké Heřminovy klíčovým prvkem,“ uvedl před několika dny hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Pro rozvoj obce Nové Heřminovy vyčlenila vláda v dubnu 2014 přes 400 milionů korun. Náklady na všechna plánovaná opatření dosáhly částky 6,650 miliardy korun. Nejméně nákladnou akcí bude revitalizace Oborenského potoka za 10 milionů korun. V současnosti jsou již dokončeny geologické průzkumy a probíhají práce na modelovém výzkumu přehrady. Postupně je také připravována dokumentace pro územní rozhodnutí. Od roku 2012 probíhají v oblasti výkupy pozemků . V letošním roce byla rovněž zahájena výstavba suché nádrže Jelení nad obcí Karlovice. Pro stavby na horní Opavě byly vykoupeny nemovitosti za půl miliardy korun.

Možné kompenzační a rozvojové záměry pro obec Nové Heřminovy spočívají především v ochraně obyvatel před povodněmi, rozvoji celkové infrastruktury v obci a výstavbě sportovně-rekreačních zařízeních, jako jsou fotbalové hřiště, pláže nebo naučné stezky.

Celý projekt však provází řada problémů spojených s územními plány. Doposud ve věci výstavby nádrže Nové Heřminovy platí devět let staré referendum, proto není zatím možné pro obec plnohodnotně připravovat a realizovat výše uvedené kompenzace. Povodí Odry dále nabízí občanům Nových Heřminov spolupráci a zvýšení jejich komfortu v obci. Očekává ale vypracování nového územního plánu obce.

Scroll to Top