Kosovská Priština má novou úpravnu pitné vody

blank

Zajímavý příspěvek přednesl na konferenci VODA Zlín 2017 Jindřich Šesták ze společnosti Sweco Hydroprojekt, když referoval o aktuálním dění v souvislosti s výstavbou úpravny pitné vody v hlavním městě Kosova. Provoz byl slavnostně otevřen za účasti čelným politiků země v pátek 17. března. Stavba začala po třiceti letech úvah a plánování v roce 2014. Je o to potřebnější, že oblast se dlouhodobě potýká se suchem a nedostatkem vody pro stávající  dvě úpravny.

Hlavní stavební firmou byl Strabag. Současná kapacita úpravny je 700 litrů za sekundu s plánovaným rozšířením kolem roku 2035 na budoucích více než 1 250 litrů za sekundu. Úpravna zpracovává povrchovou vodu ze zavlažovací kanálu Ibër-Lepenc. Náklady celého projektu jsou zhruba 50 milionů euro, současná etapa přišla na 35 milionů euro.
Systém lze zjednodušit do formulace: zavlažovací kanál – 10 kilometrů potrubí – čerpací stanice – 5 kilometrů potrubí – úpravna vody – dva vodojemy – distribuce do Prištiny.

Systém zásobování pro hlavní město Kosova a okolní obce slouží pro zhruba 600 tisíc lidí. Jejich počet by měl do roku 2040 narůst zhruba na 900 tisíc.
Úvah o zásobování vodou v celém území Kosova se v 70. letech účastnili také českoslovenští specialisté. Po přestávce způsobené především válečnými konflikty se projektové práce obnovily v roce 2002 spoluprací kosovských a českých techniků.

Jako zpracovatel projektových prací byl v roce 2013 vybrán společný podnik německé firmy Dorsch a český Sweco Hydroprojekt.
Šesták zmínil také technickou zajímavost spočívající v tom, že pískové filtry jsou konstruovány bez žlabů, jak je v naší zemi obvyklé, prací vodu odvádějí štěrbiny umístěné zhruba 15 centimetrů pod hladinou.
Jednoduché nebylo ani financování projektu, které se podařilo zajistit v roce 2010 především díky podpoře německé KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).
Více informací o projektu se dozvíte zde.

Scroll to Top