VODA ZLÍN 2017: Společnost ENVI-PUR aplikovala u Prahy první keramickou membránovou mikrofiltraci

blank

Zajímavý příspěvek si připravili na konferenci zástupci společnosti ENVI-PUR, kteří informovali o instalaci nové technologie na úpravně vody ve středočeské Trnové. Z prezentace publikujeme několik podstatných informací.

Úpravna vody v Trnová poblíž Prahy se může pyšnit vůbec první keramickou membránovou mikrofiltrací ve střední Evropě. Samotná úpravna vody se však netěší příliš dobré pověsti. Místní voda byla opakovaně prohlášena jako nepitná, protože dlouhodobě nesplňovala předepsané regule. Úpravna v Trnové zpracovává surovou vodu z nádrže Vrané nad Vltavou. Technologická linka, která původně nevyhovovala požadavkům na úpravu pitné vody, byla doplněna o nové technologie, které situaci začaly řešit. Zásadní novinkou byla mikrofiltrační jednotka s keramickou membránou AMAYA 5, která je v provozu od loňského července.

Na čem je fungování této moderní technologie založeno? Funguje na základě keramické membránové mikrofiltrace s předřazeným koagulačním stupněm. Tento filtrační systém představuje spolehlivý bariérový způsob, který odstraňuje organické látky, zákal nebo mikroorganismy.

Moderní jednotka má zabudovaný mikrofiltrační keramický element a disponuje dvěma rukávovými filtry pro mechanické předčištění surové vody. Provoz jednotky je plně automatický a přizpůsoben dálkové správě.

Foto: http://obectrnovapz.webnode.cz/

Scroll to Top