Kraj Vysočina s návrhem vyhlášky k ochraně nádrže Švihov nesouhlasí

blank

Pro kraj Vysočina je návrh nové přihlášky, který připravil Krajský úřad Středočeského kraje, nepřijatelný. Striktní omezení by se týkala stovek vlastníků lesní a zemědělské půdy, hospodářů a obcí na Pelhřimovsku. Vysočina k návrhu chystá reakci v podobě námitek a připomínek. Médiím to sdělil krajský radní Martin Hyský.

„V ochranném pásmu by podle návrhu vyhlášky měly vzniknout takzvané zóny zvláštní ochrany. V nich jsou navrženy zákazy určitých druhů hospodaření a řada dalších omezení bez patřičných kompenzací,“ nastínil důvody chystané protireakce Martin Hyský. V případě, že by Vysočina vyhlášku přijala, by podle něj došlo k ohrožení pěstování brambor, chovu skotu a razantní změny by musely nastat i v údržbě silnic. V neposlední řadě by se také vyhláška negativně podepsala na rekreačním využití oblasti. Všechny tyto dopady by se údajně podepsaly i na zvýšené nezaměstnanosti a mohly by vést k dalšímu vylidňování venkova, proti kterému se snaží na Vysočině dlouhodobě bojovat.

Návrh, který přišel ze středních Čech, podle Hyského neobsahuje žádná odůvodnění natolik omezujících kroků do práv vlastníků půdy. „Nikde není uvedeno, jak navržená omezení přispějí ke zvýšení kvality vody v povodí. Kvalitní a čistá voda je určitě prioritou, ale Povodí Moravy, spravující například nádrže Hubenov, Vír a Mostiště a řídící se stejnými předpisy, naopak ochranná pásma kolem vodních děl redukuje,“ pokračoval Hyský.

V případě přijetí vyhlášky by se obcím podle starosty Pacova Lukáše Vlčka radikálně snížily daně z nemovitostí a v regionu by se zvýšila nezaměstnanost. Vlček to vnímá jako další podpásovku a hřebíček do rakve venkovu.

Jako nesmyslný vnímá návrh vyhlášky i ředitel šlechtitelské stanice Selekta Pacov Josef Diviš. „Doufám, že tenhle nesmysl se shodí ze stolu, jinak je to pro nás likvidační,“ řekl Diviš ČTK. Stanice by podle Diviše nemohla v některých zónách pěstovat brambory a obhospodařovaná půda by se snížila na polovinu. V posledních letech investovala Selekta do zemědělství zhruba 20 milionů korun.

Vedení půlmilionového kraje vypracuje podněty a rozešle je příslušným úřadům. Připravuje i spolupráci se zemědělskými podniky v regionu. „Udržitelné a konkurenceschopné zemědělství je pro Vysočinu základ. Při rozumném nastavení pravidel a bez zbytečného nesmyslného diktátu omezení můžeme koexistovat a mít z čisté Vysočiny maximum všichni,“ uzavřel Hejtman kraje Jiří Běhounek.

Foto: nádrž Švihov (www.kct-tabor.cz

Scroll to Top