Strmými údolími Opavska podél Moravice, Melčského potoka i Melečku. Jako bonus technický ...

blank

Opavsko není pouze rovinatá a zemědělsky obhospodařovaná krajina na hranicích s Polskem. K regionu patří také strmá, hluboká a malebná údolí, kaňon, kterým protéká řeka Moravice, nebo také bystřina Melečku v širokém údolí s chatovými osadami, zástavbou domů, ale i místy letních stanových táborů. 

Dnešní výlet začíná ve Filipovicích poblíž Melče zhruba patnáct kilometrů jižně od Opavy. Původně samostatná obec je v současnosti částí Hradce nad Moravicí. Prvních pět set metrů po modré turistické značce budeme klesat k poutnímu místu Maria Talhof. Kaplička se soškou Panny Marie byla původně vybudována v 18. století jako poděkování za zázračné uzdravení děvčátka, ta dnešní pochází z 19. století. Více informací najdete zde. Zde narazíme poprvé na Melčský potok, jehož proud nás bude provázet první část cesty.

Od poutního místa budeme pokračovat zhruba půl kilometru na rozcestí se žlutou turistickou značkou do Žabího údolí. To je v létě ideálním místem pro stanové tábory, jak je patrné z vybudované infrastruktury. Po žluté turistické značce pokračujeme po lesní cestě po proudu Melčského potoka. Zhruba po kilometru projdeme okolo zajímavé lokality s názvem U tří rybníků. Původní rybníky jsou nicméně již vypuštěné a zarůstají travou a křovím. Poblíž najdeme opravené stavení a studánku. Následně budeme zhruba kilometr a půl stoupat nad tok Melčského jezera až na rozcestí s červenou turistickou značkou, kterou se sem dá přijít také z Podhradí u Vítkova, ale vlastně až od vodní nádrže Kružberk nebo Budišova nad Budišovkou.

Vydáme se po červené turistické značce do údolí Moravice. Po kilometru a půl cesty podél řeky dojdeme k unikátní technické památce, která nás bude provázet další část naší cesty – Weisshuhnovu kanál. Náhon byl vybudován v letech 1889–1891, má délku 3,6 kilometru a zajišťoval dopravu dřeva a vody do papírny v Žimrovicích. V roce 2014 zvítězil v anketě MF Dnes o nejzajímavější místo Moravskoslezského kraje. Kanál je nadále udržovaný a cestou podél něj můžeme obdivovat technický um tehdejších inženýrů – skalnatý terén představoval výzvu v nutnosti vybudovat několik akvaduktů nebo prorazit několik tunelů. Více informací o unikátní stavbě najdete zde.
Cestu podél náhonu údolím řeky po zhruba 1,5 kilometru opustíme a vystoupáme nad strmé říční údolí a následně sejdeme do obce Žimrovice. Zde je velmi dobře vybudovaná turistická infrastruktura, takže je možné se v obci občerstvit v několika podnicích, ale i ubytovat.

Z Žimrovic budeme pokračovat proti proudu potoka Meleček, který z počátku protéká zástavbou domů, jejich zahrádkami, nebo pod přístupovými můstky. Rodinné domy jsou postupně nahrazeny chatovou osadou. Po zhruba dvou kilometrech tuto cestu opustíme a mírným stoupáním pokračujeme po cyklostezce. Po 1,3 kilometru se vrátíme zpět do údolí potoka, který přejdeme po můstku v lokalitě U srubu. Dále pokračujeme po cyklostezce, ale lesní cestičkou nad tokem potoka. Po 1,5 kilometru narazíme na modrou turistickou značku. Po ní vystoupáme z údolí potoka a po zhruba dvou kilometrech dorazíme zpět do Filipovic.
Naše dnešní trasa byla dlouhá zhruba 15,5 kilometru, vystoupali i sestoupali jsme zhruba 400 výškových metrů. Projít si ji můžete v každém ročním období.
Mapu naší cesty najdete zde.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top