Vodu považují v Mladé Boleslavi díky její kvalitně za český unikát

blank

S blížícím se jarem vyhodnocují Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav kvalitu vody v jednotlivých vodovodech. Sledují ji však celoročně. O tom, kde je voda na Boleslavsku nejkvalitnější, kde naopak méně kvalitní, informoval Boleslavský deník.

„Přetrvávající problémy s kvalitou dodávané pitné vody se nám zatím nepodařilo vyřešit u dvou menších lokálních vodovodů. Jde o Sobětuchy a Kačov,“ přiblížil technický ředitel Tomáš Žitný. Problém dvou obcí, které leží na jihu stodvacetitisícového okresu Mladá Boleslav, by vyřešilo napojení na nový vodovod s kvalitnější vodou, což by však znamenalo větší investice, které si zatím obce nemohou dovolit.

Kvalitnější vody se v roce 2016 dočkaly Ctiměřice. Letos to budou obce Brodce, Horky nad Jizerou a Hrušov, protože proběhne výstavba vodovodního přivaděče mezi Luštěnicemi a Brodci. Zdejší vodovod tak bude napojen na skupinový vodovod Mladá Boleslav. Součástí stavebních akcí bude také rekonstrukce vodojemu v Brodcích, která si vyžádá 15 milionů korun.

Skupinový vodovod, který čerpá vodu z podzemních pramenišť na potoku Klokočka u Bakova nad Jizerou, se pyšní vodou vysoké kvality. VaK už v roce 2015 ustoupil od jejích úprav prostřednictvím chemických nebo jiných dezinfekčních látek. „Mladá Boleslav je jediné takhle velké město v České republice, které se něčím podobným může pochlubit,“ nechal se slyšet Tomáš Žitný. I přes svoji nespornou kvalitu je však voda pod soustavným dohledem akreditované laboratoře. Laboranti odebírají deset až patnáct vzorků každý týden. Místa odběru vytipovává buď krajská hygienická stanice, nebo laboranti.

„Pokud je vodovod hodně velký – například skupinový vodovod Mladá Boleslav – každá obec tohoto vodovodu nemusí být kontrolována každý rok, nicméně snažíme se o co nejlepší rozložení těchto odběrů a pravidelné střídání. Vodovody, které jsou pouze místní nebo slouží pouze pro několik obcí, se kontrolují všechny,“ řekla vedoucí laboratoře Michaela Říhová.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zásobují pitnou vodou zhruba sto tisíc obyvatel ve Středočeském kraji. Více než 95 procent akcií VaKu vlastní obce a města dnes už bývalého okresu Mladá Boleslav.

foto: Boris Renner

Scroll to Top