Světový den vody oslaví Povodí Odry zajímavými akcemi pro veřejnost

blank

Na pestrý program se mohou zájemci těšit na přehradách Slezská Harta, Morávka, Žermanice, vodohospodářském dispečinku a v laboratořích v Ostravě.

„Jsme připraveni umožnit široké veřejnosti nahlédnout do běžně nepřístupných útrob přehrad, ukážeme vodohospodářský dispečink a seznámíme návštěvníky s úkoly dispečinku. Zajímá Vás prostředí vodohospodářských laboratoří, máte možnost dozvědět se více,“ uvedlo v pozvánce Povodí Odry.

Akce se budou konat v sobotu 25. března od devíti hodin ráno do tří hodn odpoledne. Návštěvníci vodohospodářských laboratoří budou mít šanci získat slevu ve výši 35 % na jeden rozbor vody ze studny, bazénu, nebo domovní čistírny odpadních vod. Rozbor pitné vody obsahuje analýzu pH, konduktivity, CHSKMn dusičnanů, dusitanů, amonných iontů, železa, Escherichia coli, koliformních bakterií, počty kolonií při 220 a 360 stupních Celsia. Rozbor bazénové vody obsahuje analýzu pH, zákalu, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcuc aureus. Lidem si stačí pouze vytisknout kupon, který najdou na internetových stránkách podniku.

Na vodním díle Morávka pak návštěvníky čeká zhruba padesátiminutová prohlídka, která začíná každou půlhodinu na koruně hráze. Náplní prohlídky je výklad na koruně hráze, náhled do injekční štoly, sestup pod hráz, náhled do odvodňovací štoly a prohlídka strojovny pod hrází. Půlhodinová prohlídky je pak nachystaná i v Žermanicích. Podobný program prohlídky uvidí návštěvnici rovněž na Slezské Hartě, kde si prohlédnou odběrný objekt, elektrárnu a injekční štolu.

Detailní program chystaných akcí si můžete přečíst zde.

Povodí Odry je státní podnik se sídlem v Ostravě. Působí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a spravuje devět přehradních nádrží. Jsou to Šance, Morávka, Těrlicko, Žermanice, Olešná, Baška, Kružberk, Lobník a Slezská Harta.

Foto: Žermanický přehrada, kterou spravuje Povodí Odry (foto: archiv MF Dnes)

Scroll to Top