SmVaK Ostrava: malé vodní elektrárny představují ekonomický i ekologický přínos

blank

SmVaK Ostrava provozují sedm malých vodních elektráren. Tři z nich se nacházejí v areálech úpraven pitné vody v Podhradí, Nové Vsi a Vyšních Lhotách. Čtyři jsou pak instalovány u významných vodojemů. Elektrickou energii z bioplynu vyrábí také jedenáct kogeneračních jednotek v osmi největších čistírnách odpadních vod. Ty v roce 2016 vyprodukovaly 3,6 GWh. Do distribuční soustavy bylo dodáno 1,5 GWh elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Uvádí to v tiskové zprávě SmVaK Ostrava.

„První malou vodní elektrárnu jsme instalovali u přítoku surové vody z Šancí do úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí již v roce 1993, poslední pak u přítoku vody z Kružberka do úpravny v Podhradí u Vítkova v roce 2014. V současnosti jsou vytipována tři místa – naše významné vodojemy, kde by tato investice dávala vzhledem k průtoku a spádu vody ekonomický smysl s finanční návratností do pěti let,“ sdělil technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý. V současnosti probíhají také další a detailní ekonomicko-technické studie, podle které se rozhodne o případné výstavbě dalších malých vodních elektráren.

Například malá vodní elektrárna na přítoku surové vody do největší úpravny společnosti v Podhradí u Vítkova v roce 2016 vyrobila 95 % elektrické energie. Elektrárna u Úpravny vody Vyšní Lhoty vyprodukovala dokonce 98 % objemu elektrické energie, kterou potřebuje provoz pro své fungování. Objem vyrobené elektřiny u významných vodojemů několikanásobně převyšuje jejich energetické nároky. Elektrárna u vodojemu ve Frýdku vyrobila 13x více elektrické energie, než provoz spotřeboval. U vodojemu v Zelinkovicích pak 7x tolik, než byla celková spotřeba.

Ve společnosti SmVaK Ostrava malé vodní elektrárny s nejvyšším výkonem vybudovali v provozech úpraven vody na přivaděčích surové vody z údolních nádrží. Efektivní provoz zajišťuje stálý průtok a dostatek spádu přiváděné vody. „Provoz malých vodních elektráren má ve vybraných provozech ekologický i ekonomický smysl. Energie vyrobená z vody v případě úpraven vody a vodojemů nebo bioplynu u čistíren odpadních vod nemá oproti tepelným elektrárnám negativní dopady na životní prostředí. Šetříme také finanční prostředky, protože nemusí elektřinu nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme,“ sdělil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V roce 2016 SmVaK Ostrava přijala normu, prostřednictvím které monitoruje vlastní uhlíkovou stopu a postupně ji chce snižovat. Společnost také jako teprve druhý vodohospodářský subjekt v České republice implementovala normu ČSN ISO 50001, jejímž prostřednictvím monitoruje nakládání s energiemi s cílem zvýšit efektivitu provozů.

Scroll to Top