Nepodceňujte kvalitu vody ve své studni

blank

Období tuhých mrazů je pryč. Změna klimatu může zásadně ovlivnit kvalitu vody ve vaší studni. Stejně jako po povodních nebo při suchém období byste měli dbát na to, jakou vodu pijete.

Pokud budete o kvalitu vody ve studni správně pečovat, můžete předejít zbytečným zdravotním komplikacím. Na rozdíl od laboratorních analýz nejsou naše chuťové buňky schopny rozpoznat ve vodě přítomnost nevhodných látek. Z veřejných vodovodů je v České republice zásobováno asi 90 % obyvatel. Kvalita tuzemské pitné vody je v drtivě většině případů ve velmi dobré kvalitě. Lidé, kteří nejsou na veřejné vodovody napojeni, používají nejčastěji vodu z veřejných nebo domovních studní.

Společnost Aqualia infraestructuras doporučuje majitelům studní před příchodem jara provádět pravidelné čištění a kontrolu technického stavu, ale v neposlední řadě také věnovat pozornost kontrole kvality zdrojů. Lidé totiž často riziko neodpovídající kvality vody podceňují. Pokud lidé používají vodu ze svých studní jen pro vlastní potřebu, pak jim pravidelnou kontrolu legislativa nenařizuje. Experti doporučují alespoň jednou ročně nechat vodu ve studni ověřit odborníky. Podle nich je ideální období ke kontrole právě teď, kdy roztál sníh a zvyšuje se hladina podzemní vody.

„Laboratorní analýza dokáže díky chemickým a mikrobiologickým parametrům vody odhalit zdroje znečištění přírodního původu, ale i chemické kontaminace ze zemědělství a průmyslu. Na základě přesných výsledků analýz lze navrhnout opatření, která pomohou k dosažení vyhovující kvality vody,“ přibližuje vedoucí laboratoří společnosti AII Lucie Chlebková.

Centrální laboratoř společnosti v ostravských Mariánských Horách poskytuje komplexní služby pro měření kvality vody. Ročně zpracuje asi šest tisíc vzorků. „Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde rovněž přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ uzavřela Chlebková.

Scroll to Top