Pozor na drť z chodníků, může zabetonovat kanalizaci

blank

S blížícím se jarem mizí z cest posypový materiál. V poslední době se k ošetření chodníků používá jemná kamenná drť, díky níž zůstávají dlouhodobě schůdné. O škodách, které může posypový materiál napáchat, informoval Benešovský deník.

Vniknutí tohoto odpadu do kanalizace přidělává práci vodohospodářům. „Tento inertní materiál se v kanalizačním systému chová jako dokonalé pojivo, takřka obrazně můžeme říci beton. Kanalizace pak splaškové vody neodvádí, ale naopak akumuluje,“ vysvětlil výrobní ředitel VODOS Kolín Luboš Haken. Když chtějí vodohospodáři nános odstranit, nestačí jim běžné čištění stok, ale posypový materiál musí z potrubí vytěžit vysokotlakým čištěním. Kamenná drť, která se do čerpací stanice dostane, je podle Hakena nejčastějším důvodem poruch čerpadel. Drť může potrubí úplně zdevastovat.

Ve středočeském Benešově znečištění kanalizace předcházejí a většinu dešťové kanalizace vybavili jímacími koši, které nečistoty z cest zachytí. I přes riziko zanesení kanalizace museli k úklidu komunikací přistoupit v Kolíně. „Technika byla stále ještě z důvodu klimatických podmínek přestrojena na zimu, tak jsme měli na čištění k dispozici pouze jeden chodníkový zametací stroj,“ uvedla jednatelka AVE Kolín Věra Suchomelová.

S úklidem posypového materiálu začali pomalu i v Kutné Hoře, kde komplikoval štěrk a písek bruslení tamějším hokejistům. „Hromada písku se nanosila na zimní stadion dovnitř na gumu. To poškozovalo brusle,“ řekl místopředseda kutnohorského zimního stadionu Josef Macháček.

K problematice znečištění kanalizace především ze strany nezodpovědných obyvatel se před časem vyjádřil například generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. „Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz našich zařízení, která touto lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád.“

Foto: www.denik.cz

Scroll to Top