Část přehrady Křetínka na Blanensku bude bez vody

blank

Investice do přestavby hráze přehrady Křetínka u Letovic na Blanensku si vyžádá 160 milionů korun. Část nádrže zůstane bez vody. Zatím není jasné, na jak dlouho. Informoval o tom Blanenský deník.

Vodní dílo Letovice, jak zní oficiální název přehrady, bylo uvedeno do provozu v roce 1976 a patří do závodu Dyje, který provozuje Povodí Moravy. Hlavním důvodem výstavby letovické přehrady bylo zmírnění dopadů velkého odběru podzemní vody pro Brno na průtokový režim ve Svitavě. Hráz je vysoká 28,5 metru nade dnem údolí a 126 metrů dlouhá. V roce 1997 došlo na přehradě k poškození koryta vlivem extrémní povodně. Cílem vodohospodářů teď bude snížit hladinu tak, aby se při případných povodních vytvořil prostor pro zachycení vody. Při rozebrání současné kostry hráze by totiž hrozilo její protržení. „Původně se hovořilo o snížení o třináct metrů. To je úroveň, kterou prověřujeme s odborníky, abychom měli podložená vyjádření k posuzování vlivu na životní prostředí v nádrži i k efektu pro zachycení případné povodně,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Práce na přehradě ale nezačnou dříve než v roce 2020. Z razantního snížení hladiny nemají radost rybáři, kteří navrhli Povodí Moravy jiný postup. Podle nich by měly naopak práce začít co nejdříve, a především by měly být co nejšetrnější k životu v přehradě a kolem ní. Letovická organizace Moravského rybářského svazu vznikla v roce 1926 a dnes má zhruba 650 členů.

Foto: Vodní nádrž Letovice (www.mks-letovice.cz)

Scroll to Top