Portál www.vodarenstvi.cz má modernější podobu, inovovaný obsah i nového provozovatele

blank

Nejvýznamnější portál o vodárenské branži v České republice nově provozuje nezisková organizace EduLudus

Nejvýznamnější portál o vodárenské branži v České republice nově provozuje nezisková organizace EduLudus

Ostrava 13. 2. 2017 – Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, která je vlastníkem domény www.vodarenstvi.cz, se dohodla na dlouhodobém rozvoji nezávislého zdroje informací o vodárenství s neziskovou organizací EduLudus, která se zaměřuje především na inovativní metody vzdělávání. Cílem je provozovat a rozvíjet portál ve vizuálně inovované podobě, rozšířit jeho obsah, zaměřit se kromě čtenářů z řad vodárenského oboru také na širokou veřejnost a být platformou pro otevřenou diskuzi o vodárenských tématech mezi jednotlivými názorovými spektry.

Nezisková organizace EduLudus začne internetové stránky provozovat po více než osmi letech, kdy mělo doménu v pronájmu a zajišťovalo provoz portálu Sdružení vodovodů a kanalizací ČR. Stránky mají měsíčně zhruba 10 tisíc přístupů.

blank

„Web si po letech zasloužil kompletně změnit vizuální podobu, logem počínaje a celkovou vizuální strukturou konče. Zaměřili jsme se ale také na obsah. Chceme, aby stránky nadále fungovaly jako nezávislý portál se zprávami o tom, co nového se v českém vodárenství děje, ale myslíme si, že by se měly výrazně více rozkročit směrem k laické veřejnosti. Proto jsme zařadili novou sekci zaměřenou na vzdělávání a školy, nová sekce Výlety k vodě se zase zaměřuje na širokou veřejnost a ukazuje, na jaká atraktivní místa spojená s vodou se můžeme v naší zemi ve volném čase vydat. Chceme být otevřenou platformou pro diskuzi nad vodárenskými tématy, k tomu by měla sloužit sekce komentářů, kde dostanou prostor pro publikaci zástupci různých názorových proudů v pohledu na budoucnost celého oboru. Jde pro nás o výzvu a věřím, že ji zvládneme a na podobě i obsahu stránek to bude patrné. A samozřejmě chceme zvýšit čtenost portálu a učinit ho atraktivní pro nové skupiny čtenářů,“ říká předseda výkonného výboru spolku EduLudus Josef Kundrát.

Internetový portál se také chystá vydávat měsíční newsletter, který bude směřovat do emailových schránek registrovaných uživatelů. Ten bude stručně shrnovat nejvýznamnější dění v oboru v uplynulém období a odkazovat na detailnější informace v jiných zdrojích.

Lidé mohou redakci na adresu redakce@vodarenstvi.cz také zasílat fotografie, případně videa týkající se problematiky vody. Ty budou po posouzení redakcí umísťovány do samostatně vytvořené sekce, kde bude postupně vznikat rozsáhlá vodárenská fotobanka.

Partnerem portálu zůstává Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. „Myslím, že naše země podobně zaměřený portál potřebuje. Kolem fungování vodárenství ve společnosti koluje řada mýtů polopravd nebo nedorozumění. Je dobře, když bude existovat další komunikační kanál, který bude fungování oboru vysvětlovat veřejnosti nezávisle a nezkresleně. Toho chce naše sdružení využít, abychom mohli prezentovat stanoviska a postoje našich členů veřejnosti. Ať se jedná o připravovanou legislativu, která může v některých případech našim členům komplikovat fungování, nebo například výzvy, jimž bude vodárenství čelit v souvislosti s měnícím se klimatem nebo nutností obnovy a rozvoje páteřní vodárenské infrastruktury. Naše sdružení se letos chce soustředit na inovaci a modernizaci vlastních internetových stránek www.sovak.cz, proto je podle nás osamostatnění webu www.vodarenstvi.cz pro přehlednost a zachování nezávislosti krokem správným směrem,“ vysvětluje ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák.

Portál bude financován prostřednictvím inzertních aktivit, jimiž chce nový provozovatel oslovit široké spektrum subjektů nejen z vodárenské branže. Fungování je nastaveno provozovatelem jako nízkonákladové, aby bylo dlouhodobě udržitelné a nebylo existenčně závislé na jednom nebo malém množství dominantních finančních partnerů.

„Jsme vlastníkem domény vodarenstvi.cz, ale myslíme si, že by nebylo pro dobro věci, abychom stránky sami provozovali, případně určovali jejich obsah. Podle nás je jeho hodnota především v nezávislosti a širokém rozkročení zajímavého obsahu pro odbornou veřejnost, provozovatele a majitele vodohospodářské infrastruktury, dodavatele technologií a zařízení, města a obce až po veřejné organizace a laickou veřejnost. Pevně věřím, že se nový provozovatel této výzvy pevně chopí a na kvalitě portálu to bude patrné. Jsme samozřejmě připraveni mu v tom ohledu poskytnout potřebnou pomoc, konzultace a radu. Po roce fungování vyhodnotíme, zda nový model fungování dává smysl,“ říká generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Kontakt

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Pro editory

  • Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v ČR.
  • Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod.
  • V roce 2015 společnost vyrobila 64 448 tisíc m3 pitné vody, což odpovídá spotřebě na obyvatele a den u vody fakturované celkem 129 litrů, u vody fakturované domácnostem 88 litrů.
  • Společnost SmVaK Ostrava provozuje kanalizační síť s délkou 1774 kilometrů v 76 městech a obcích. Na ni je připojeno více než 521 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 268 680 m3 za den. V roce 2015 odváděla společnost odpadní vodu z 52 112 kanalizačních přípojek a bylo odkanalizováno více než 28 milionů m3 odpadních vod.
  • Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je téměř 500 kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou kapacitou 4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí Odry. Objem 121 vodojemů systému je 302 060 m3
  • Rozhodujícím vlastníkem společnosti SmVaK je Aqualia Czech S.L.
Scroll to Top