TOP 25 největších vlastníků infrastrukturního majetku v roce 2015

blank

TOP 25 největších vlastníků infrastrukturního majetku v roce 2015

Severočeská vodárenská společnost, a. s. – www.svs.cz
Hlavní město Praha – http://www.praha.eu
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. – http://www.smvak.cz
Statutární město Brno – http://www.brno.cz
Statutární město Ostrava – http://www.ostrava.cz
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech – http://www.vsozc.cz/cs/
Statutární město Plzeň – http://www.plzen.eu
Vodárny Kladno-Mělník, a. s. – http://vkm.cz/
Úpravna vody Želivka, a. s. – http://www.zelivska.cz/uvz-o-nas.html
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. – http://www.vakzlin.cz/
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. – http://www.vakhk.cz/
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. – http://www.vakpce.cz/
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. – http://www.vak-hod.cz/
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. – http://www.vakmb.cz/
Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště, a. s. – http://www.svkuh.cz/
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. – http://www.vakprerov.cz/
CHEVAK Cheb, a. s. – http://www.chevak.cz/
Statutární město České Budějovice – http://www.c-budejovice.cz/
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. – http://www.vakcr.cz/
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko – http://www.svkzdarsko.cz/
VaK Břeclav, a. s. – www.vak-bv.cz
Statutární město Olomouc – http://www.olomouc.eu/
Jihočeský vodárenský svaz – http://www.jvs.cz/
VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči – http://www.vaktr.cz/
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. – http://www.vakhb.cz/

Scroll to Top