Mnoho malých obcí na výstavbu čistíren odpadních vod nemá peníze, splašky končí ...

blank

S problémem čištění odpadních vod se potýká například dvacet menších obcí na Znojemsku. Na výstavbu čistíren odpadních vod nemají dostatek finančních prostředků. Potoky pak slouží jako stoky, ve kterých končí splašky. O problémech na jižní Moravě informoval Břeclavský deník. 

Hned deset takových obcí se nachází v okolí turisticky známého Vranova nad Dyjí. „Jedná se o malé obce, kde žije méně než dvě stě obyvatel. Odkanalizování je řešené jednotlivě odvedením odpadních vod do žump, odkud se dále odvážejí do čističek odpadních vod. Domovní čističky jsou spíše ojedinělým řešením,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Zuzana Patrňáková. ,,V Bítově stejně jako v Lančově o jejím pořízení uvažovali. Procentuální podíl dotací je mnohem menší než dříve. Bývalo to i devadesát procent, což již neplatí,“ doplnil předseda Svazku obcí Vranovska Lubomír Vedra. Hlavním cílem sdružení je zachovat specifický ráz venkovské zástavby a zároveň obnovovat obce na Vranovsku.

Labuty náklady na výstavbu samy nepokryjí

O postavení čistírny odpadních vod uvažuje i jedna z nejmenších obcí na Hodonínsku. Labuty, ve kterých žije necelých 200 obyvatel, však podobně jako obce na Znojemsku nemají k realizaci ČOV peníze. Na čistírnu odpadních vod s kanalizací by muselo z obecní kasy putovat dvacet milionů korun. Labuty ale ročně hospodaří s dvěma miliony. Případná dotace by pokryla nejvýš 85 procent nákladů a obci by tak zbývalo doplatit tři miliony. Starosta Labut, Milan Hrkalík, řekl, že obec zvažuje výstavbu kořenové čistírny, kde jsou náklady maximálně třetinové. Vlastní čistírny by se měly naopak dočkat na konci srpna letošního roku Brumovice na Břeclavsku.

Stát na domácí čistírny odpadních vod uvolnil sto milionů

Jedním z řešení výstavby domácích čistíren odpadních vod jsou dotace. Stát na ně uvolnil ze Státního fondu životního prostředí sto milionů. O dotaci mohou lidé žádat prostřednictvím obcí, kde není možné z různých důvodů velkou čistírnu odpadních vod postavit. Žádosti o dotaci jsou přijímány od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017 nebo do jejich vyčerpání. O novince informovala ČTK v říjnu mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce chce ministerstvo podpořit nakládaní s odpadními vodami tam, kde není možné efektivní řešení na centrální čistírně odpadních vod. „Jde nám o takzvané decentralizované čištění, které je za určitých podmínek efektivnější než nákladná výstavba rozlehlých stokových systémů,“ citoval Břeclavský deník Richarda Brabce.

Naměřené hodnoty jsou v limitu, životní prostředí však trpí

V některých obcích pak často končí splašky v potoce. Obecní úřady sice znečištění kontrolují, ale životní prostředí trpí i přes skutečnost, že naměřené hodnoty se ještě vejdou do požadovaných limitů. „Čističky jsou přínosem, vodní tok se stane opravdu vodním tokem a ne stokou. U nás v Hostětíně na Uherskohradišťsku máme vegetační čistírnu, základem je mokřad,“ uvedl Radim Machů z ekologického institutu Veronica.

Scroll to Top