Fakta o vodě na Zemi

blank
 • Pouze 0,5 % světových zdrojů vody je využitelných pro zajištění dodávek sladké vody, kterou potřebuje ekosystém na Zemi a lidská populace.
 • Voda není distribuována na Zemi rovnoměrně. Méně než 10 zemí vlastní 60 % systémů pro dodávky využitelné sladké vody.
 • 1,8 miliardy lidí stále trpí nedostatečným přístupem k dodávkám vody a 2,5 miliardy lidí žije v oblastech, které potřebují zajistit lepší systém kanalizace a čištění použité vody.
 • Od roku 1940 vzrostla spotřeba vody na planetě čtyřnásobně, ačkoliv se počet obyvatel pouze zdvojnásobil.
 • V 60 % evropských měst s více než sto tisíci obyvateli je podzemní voda spotřebovávána mnohem rychleji, než se její množství dokáže obnovit. Ve stejný okamžik kvůli stárnoucí infrastruktuře dojde ke ztrátám více než 40 % objemu dodávek vody kvůli poruchám a nehodám.

Všichni rozumí tomu, že voda je základem života. Ale mnoho lidí si teprve v těchto letech začíná uvědomovat, jak je voda významná pro všechny oblasti lidského života – zdraví, zajištění potravy, výrobu energie, dopravu, přírodu, volnočasové aktivity and obecně pro všechny věci, které používáme každý den.

Voda je základem po zdravotní, sociální a ekonomický rozvoje lidstva

 • Více než pět tisíc dětí na Zemi zemře každý den kvůli špinavé nebo znečištěné vodě a nedostatečné hygieně.
 • Polovina nemocničních lůžek na světě je obsazena pacienty trpícími chorobami souvisejícími s vodou (její špatnou kvalitou, kontaminací, nedostatkem…)
 • Nemoci spojené s vodou (její špatnou kvalitou, kontaminací, nedostatkem…) zabijí na Zemi každých patnáct sekund jedno dítě.
 • Jeden dolar investovaný do vody (zavedení čištění odpadních vod a její úpravy) vygeneruje v ekonomice dalších osm dolarů

 

Voda je základem pro zajištění jídla pro lidstvo na Zemi

 • 70 % světových zdrojů vody je nezbytných pro zajištění produkce jídla.
 • Produkce jídla pro rostoucí světovou populaci bude v budoucnu vyžadovat o 50 % více použitelné sladké vody než v současnosti.
 • Rostoucí konkurence v zajištění přístupu k vodě a neefektivní zavlažování mohou v budoucnu ohrozit produkci dostatečného objemu jídla pro světovou populaci.
 • V mnoha rozvíjejících se ekonomikách připadá na zavlažování více než 90 % spotřeby vody v oblasti. Z toho důvodu je nutné zavést efektivnější způsoby zavlažování.
 • Šálek kávy, kterou jste mohli vypít během četby tohoto dokumentu, si pro svou výrobu vyžádal v průměru 140 litrů vody. Pro produkci jednoho kilogramu hovězího masa je v průměru spotřebováno 15 500 litrů vody.

Voda je základem pro zemědělství a průmysl

 • Voda je potřebná pro výrobu každého produktu na Zemi. Proto jsou všechny odvětví a sektory ekonomiky nějakým způsobem závislé na vodě.
 • Po zemědělství je druhým největším konzumentem vody průmysl. Objem potřebné vody je logicky velmi odlišný napříč jednotlivými průmyslovými sektory/odvětvími.
 • Voda, energie a jídlo jsou spojeny ze své podstaty: voda je potřebná pro produkci energie, energie je potřebná pro distribuci vody potřebné pro produkci jídla.

Zdroj: Water for the World (www.waterfortheworld.net)

Scroll to Top