Osoblažský výběžek: zapomenutý kout naší země

blank

Osoblažský výběžek bývá často zmiňován jako jedna z nejodtrženějších částí naší země s řadou problémů, které zde vznikly v polistopadovém období v důsledku ukončení činnosti zemědělských družstev, v nichž pracovala velká část zdejších obyvatel. Na oblasti je navíc stále patrné, jaký dopad na ni měl poválečný odsun místního většinově německého obyvatelstva, a počet obyvatel nikdy nedosáhl zpět předválečné úrovně. Výběžkem již od roku 1898 prochází úzkokolejná Osoblažská železnice spojující Třemešnou s Osoblahou.

Špatná dopravní dostupnost má na jednu stranu negativní dopad na místní ekonomiku, na stranu druhou si místní krajina zachovala do značné míry svůj tradiční zemědělský ráz s minimem průmyslu a dalších znečišťujících faktorů. I proto má Osoblažsko turistům co nabídnout.

Na výlet vyrazíte ze Slezských Rudoltic, jejíž dominantu tvoří renesanční zámek v současnosti ve vlastnictví městysu. Dojet sem můžete úzkokolejkou z Třemešné, nebo přespat v pensionu na náměstí. Červená turistická značka vás po čtyřech kilometrech dovede do obce Dolní Povelice, kde se poprvé setkáte s řekou Osoblaha. Po kilometru cesty po silnici – ale s velice řídkou dopravou – dorazíte k Bohušovskému rybníku. Ten nabízí romantické pohledy ve všech ročních obdobích. Kolem rybníka pokračujete kolem meandrující Osoblahy po červené značce až k rybníku Pod hradem. V jeho okolí byl vybudovaný rekreační areál a rybník slouží jak ke koupání, tak rybolovu. Vedle se nachází rekreační areál nabízející ubytování v chatkách nebo kempování. Je zde také restaurace, která ale funguje pouze sezónně. Půjdete-li na výlet v zimě, občerstvit se budete moct ve vedlejší obci – Bohušově. Když přejdete úzkokolejnou trať, která v těchto místech kopíruje tok Osoblahy, můžete vyjít na zříceninu Fulštejn.

Bohušov je podélná obec, jejímž středem protéká zde zregulovaná Osoblaha. Ze Slezských Rudoltic do Bohušova jste ušli zhruba osm kilometrů a můžete se úzkokolejkou vrátit zpět. Půjdete-li dále po červené značce podél Osoblahy, dojdete do centra zdejší oblasti – do Osoblahy. Celý výlet se pak protáhne zhruba na dvanáct kilometrů, ale je s ohledem na krajinu velmi nenáročný s malým převýšením.

Obec Osoblaha byla na konci války téměř kompletně zlikvidována, německé obyvatelstvo bylo odsunuto a místní zástavba byla poměrně necitlivě vybudována kompletně nová. Například v 60. letech byly odstřeleny trosky místního cenného kostela, při odstraňování trosek po válečné zkáze byly často zničeny i opravitelné domy. V Osoblaze najdete udržovaný židovský hřbitov pocházející z 15. století, kde se pohřbívalo ještě před druhou světovou válkou, během které byl těžce poškozen.

Trasu výletu si můžete na mapě prohlédnout zde.

Scroll to Top