Jak je to s investicemi do infrastruktury?

blank

Vodohospodářské společnosti v České republice neinvestují do obnovy a rozvoje infrastruktury. A vůbec nejhorší jsou ty se zahraničními vlastníky. Touto mediální zkratkou lze shrnout útoky ze strany kritiků fungování vodárenského sektoru v naší zemi.

A potom fakta. Podle údajů SOVAK ČR investovalo jen v uplynulých pěti letech padesát největších vodárenských společností do obnovy a rozvoje infrastruktury více než 40 miliard korun. Za posledních dvacet let vzrostla délka vodovodní stejně jako kanalizační sítě v zemi o více než 30 tisíc kilometrů, ztráty v síti klesly na evropsky podprůměrných 16 %. Nelze popřít podíl evropských a našich národních veřejných prostředků nebo legislativních požadavků na tomto vývoji, ale bylo by toto vše možné bez interních prostředků samotných vodárenských společností?

Ano, můžeme vést nekonečnou debatu, zda je to hodně, málo, nebo je to přiměřená částka s ohledem na současné potřeby a stav infrastruktury. A odpověď bude také vždy odlišná podle situace v té dané lokalitě nebo regionu naší země.

Podstatná je ale jiná věc. Zákazníci dostávají také díky prostředkům do obnovy, rozvoje, modernizace nebo oprav vodárenské infrastruktury spolehlivé a kvalitní služby za rozumnou cenu. A spokojený odběratel je pro naše fungování a budoucí perspektivu klíčový.

Ing. Martin Veselý
technický ředitel SmVaK Ostrava

Scroll to Top