Nárůst poplatků za odběr podzemních vod může vést k výraznému zdražení vody

blank

Připravovaná novela vodního zákona, v níž ministerstvo životního prostředí prosazuje až trojnásobný nárůst poplatků za odběr podzemních vod, povede k řadě regionů v ČR k nemalému růstu cen vod. Podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) tvoří totiž podzemní voda zdroje pitné vody přibližně pro polovinu obyvatel naší země.

Tomu podle SOVAK ČR odpovídá i vybudovaná vodárenská infrastruktura v hodnotě stovek miliard korun. „Změna ve využívání podzemních zdrojů je v naprosté většině případů z ekonomického a majetkoprávního hlediska nemožná. Navíc v řadě oblastí není ani jiný než podzemní zdroj vody k dispozici,“ zdůrazňuje předseda představenstva SOVAK ČR František Barák. Kromě toho může vést zvyšování poplatků k širšímu využití vlastních zdrojů (např. studní), v nichž je kvalita vody podle dlouhodobých statistických údajů výrazně nižší. Vyšší zpoplatnění podzemních vod tak může mít také negativní dopady na zdraví obyvatel.

Zvýšení poplatků podle názoru SOVAK ČR naopak nepovede ke zvýšení ochrany podzemních vodních zdrojů, zvláště za situace, kdy připravovaná novela pracuje také s myšlenkou přerozdělit oproti současnému systému příjmy z vybraných poplatků. O ty se nyní dělí v poměru 50:50 Státní fond životního prostředí (SFŽP) a místně příslušné kraje, nově by měl ale SFŽP získat 75 procent a kraje zbývajících 25 procent. Od vodárenských společností inkasuje stát ročně za zpoplatnění zhruba 600 milionů korun.

„Optimální by bylo mít všechny kompetence pro vodu (to je povrchové a podzemní zdroje, jejich ochrana, monitoring, strategické i operativní plánování využití a rozvoj zdrojů, výroba a distribuce pitné vody, odkanalizování a čištění, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury, cenová politika, to je zpoplatnění zdrojů, a další poplatky) pod jedním úřadem. To povede k optimálnímu hospodaření s vodou.

Naše sdružení, respektuje,  potřebu státu zvýšit poplatky za odběry vody. Prostředky by ovšem měly směřovat do státního rozpočtu a být využity  k zajištění a ochraně zdrojů vody. Současný stav, kdy většina vybraných poplatků za odběry, která je významnou částkou, kterou spotřebitel navýšenou o DPH v ceně vodného a stočného platí, a která končí mnohdy na aktivitách s vodárenstvím nemajících nic společného, by měl skončit“ říká František Barák.

Scroll to Top