Novelu vodního zákona čekají ve Sněmovně změny

Novelu vodního zákona, která má umožnit přijímat přísnější opatření proti suchu, pravděpodobně čekají ve Poslanecké sněmovně PČR změny. Schválení bez úprav nedoporučil žádný z výborů, který se předlohou zabýval. Zákon má mimo jiné umožnit vznik ústřední a krajských komisí, které by v době sucha mohly například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Na základě informací ČTK o tom informoval portál Ekolist.cz.

Například při stanovení jednotlivých opatření při nedostatku vody by komise měly pamatovat v plánu pro sucho nejen na zemědělskou výrobu , ale výslovně také na chov ryb a vodních živočichů. Dále by také podle novely mohly komise pro sucho omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Komise by rovněž mohla nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více, než dovoluje schválený řád, upravit minimální zůstatkové průtoky či nařídit mimořádná sledování množství vod.

V neposlední řadě se také počítá s větším sledováním odběrů povrchových i podzemních vod. Dnes se sledují odběratelé, kteří využívají nad 6000 metrů krychlových ročně, ale v plánu je snížení hranice již na 1000 metrů krychlových ročně nebo nad 100 metrů krychlových za měsíc.

Hospodářský i zemědělský výbor doporučily zrušit ustanovení, podle něhož by mohl vodoprávní úřad z moci úřední znovu zrušit povolení k nakládání s vodami v případě závažného nebo opakovaného porušování vodního zákona.

Zemědělský výbor chce, aby zákon kromě vodních toků definoval vodní linie, tedy propojené sítě toků.  Kromě toho ještě výbor navrhl, aby technicko-bezpečnostnímu dohledu podléhaly přehrady, hráze a jezy, protipovodňové zábrany nebo vodní elektrárny.

Výbor pro životní prostředí nakonec doporučil uzákonit, aby orgány územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace zohledňovaly cíle ochrany povrchových a podzemních vod a jejich hospodárného využívání.

Scroll to Top