Když se skály řítí do řeky

O jarním putování podél divočící Morávky mezi Dobrou a Vyšními Lhotami na Frýdecko-Místecku jsme psali zde. Tentokrát jsme se vypravili ještě o pár kilometrů výš proti proudu do Raškovic. Odsud vede podél řeky cesta až do obce Morávka.

V Raškovicích můžeme začít třeba u mostu přes Morávku, v jehož blízkosti byl na řece vybudován jez. Jeho okolí je v průběhu roku oblíbeným místem pro vycházky, v létě pak místem pro vodní dovádění.
Cesta proti proudu vody vede z počátku po modré turistické značce. Ta se u lávky u Pražma od řeky odchýlí a vede dále do této obce. Podél řeky je možné pokračovat po vyšlapané stezce, místy je nutné překonávat drobné přítoky a podmáčené plochy v lese, které vytvořila voda na jaře během zvýšené hladiny v řece. Prakticky celá cesta vede po okraji masivu Beskyd – konkrétně hřebene Prašivá – Ropička – Ropice. Na jedné straně tak budeme mít proud podhorské řeky, na druhé pak prudké svahy beskydského listnatého lesa. U obce Morávka se údolí rozšíří a řeka má při zvýšené hladině možnost se rozlít do lužního lesa.

Právě strmé skalnaté svahy s bukovým porostem, kde mimo jiné rostou vzácné teplomilné a karpatské rostliny a obývají je chráněné živočišné druhy, byly důvodem, proč byla mezi Raškovicemi a Morávkou vyhlášena Přírodní rezervace Kršle. Lokalita je ojedinělá výskytem starých jedlobukových lesů a geomorfologickými procesy, kdy na skalním nárazovém svahu řeky dochází ke skalnímu řícení a tvorbě náplavových kuželů.

Mezi Raškovicemi a Morávkou je na řece vybudováno velké množství vodních stupňů. Řeka je v tomto úseku na rozdíl od toho, který jsme popisovali minule, zregulována. Mezi Raškovicemi a Pražmem se do Morávky vlévá Mohelnice. Od lávky přes řeku do Pražma se směrem k Morávce údolí rozšiřuje a tok se vzdaluje od hrany horského masivu. Podél řeky budeme procházet typickým lužním listnatým lesem s řadou vodních nebo podmáčených ploch. Překračovat budeme také několik drobných přítoků v místech, kde nejsou přes řeku vybudovány lávky. Podél řeky dojdeme chatovou osadou až do centra obce Morávka.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top