V Novém Strašecí pokračuje stavba kanalizace za 100 milionů

Kompletně hotovo má být v roce 2022, ale většina prací je podle místostarosty Jana Bureše naplánována pro letošní a příští rok. Město také v plné polovině roku 2020 plánuje spuštění nové čistírny odpadních vod. Kapacita nové čistírny bude odpovídat přibližně 7 500 obyvatelům. Provoz bude připraven i pro další rozvoj města.

Nové Strašecí dlouhodobě řeší dostavění chybějící vodárenské infrastruktury. Původní výběrové řízení muselo být zrušeno. Město vypsalo nové. V roce 2016 vedení obdrželo na dostavbu kanalizace ze Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši pětasedmdesáti procent uznatelných nákladů. Dodavatelskou společnost vybrala hodnoticí komise na konci září loňského roku. Původní výběrové řízení v Novém Strašecí bylo podle starosty pětitisícového města Karla Filipa zrušeno kvůli nesrovnalostem v podané nabídce.

Dostavěno má být zhruba sedm tisíc metrů sítě. Zcela nová čistírna bude stát směrem na Čelechovice. Její vznik pomůže obyvatelům nových domů. Na ni se poté napojí i obec Loděnice. Na dotaci mělo Nové Strašecí nárok díky tomu, že převzalo kanalizační řad do své správy.

Scroll to Top