Severní energetická k přestavbě hlavní čerpací stanice ve Vršanech

V lomu Vršany se chystají na přestavbu hlavní čerpací stanice, kam se svádí veškerá důlní voda, aby neohrožovala těžební zařízení. Kompletní technologie se posune zhruba o 120 metrů.

„Přestavba hlavní čerpací stanice je v podstatě standardní věc, musíme technologii přemisťovat tak, jak postupuje těžba a následně i vnitřní výsypka lomu. Ve Vršanech se hlavní čerpací stanice přesouvala naposledy před dvěma lety,“ vysvětlil vedoucí úseku odvodnění Severní energetické Petr Sigmund. Za akcí stojí plánovaný postup těžby.

„Jímka, která bude osazena čerpadly, bude mít delší životnost, měla by vydržet několik let. Druhá jímka, která bude sloužit jako usazovací, a kde se voda přirozenou cestou částečně pročistí, se bude přesouvat podle postupu vnitřní výsypky,“ doplnil revírník úseku odvodnění Roman Ptáček.

Scroll to Top