Desítky milionů do zadržení vody v Hradci Králové

Město připravuje projekty za desítky milionů, aby efektivně zadržovalo vodu v krajině. Jednou z plánovaných metod je sběr dešťové vody ze střech panelových domů.

V Hradci Králové se hovoří o možnosti jímek, v ideálním případě napojených na systémy automatického zavlažování, které mohou být podzemní i povrchové. Obě řešení mají své výhody i nevýhody. Podzemní jsou například chráněny před sluncem a voda se v nich tolik nekazí, nedají se ale postavit všude a jsou dražší než ty povrchové. Spekuluje se také o malých poldrech, kam by voda odtékala.

„Musí dojít k dohodě mezi společenstvím vlastníků a městem coby majitelem pozemků. Musí se účastnit i technické služby, které by se měly postavit k fázi výstupu. A ta věc musí být udělána v souladu s Královéhradeckou provozní, která má na starosti provozování infrastruktury,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí hradeckého magistrátu Iva Šedivá. Magistrát chce rovněž vybudovat nové parky s vodními plochami za patnáct milionů korun. V plánu je také úprava pramenů v jižní části města.

V oblasti vodárenské infrastruktury letos v Hradci Králové probíhá významná rekonstrukce sítí. „Základním pilířem pro plynulé dodávky pitné vody je Vodárenská soustava Východní Čechy. Její části jsou však vybudovány před více než 30 lety, takže se blíží období, kdy bude třeba provést rekonstrukci řadů. To si ovšem vyžádá prostředky v řádu miliard korun a je zřejmé, že bez finanční pomoci státu budou rekonstrukce ohroženy. Proto bychom uvítali zvýšenou iniciativu státu v této oblasti, aby nebyla funkčnost vodárenské soustavy v budoucnu narušena. Z naší strany již příprava investic probíhá. Musíme řešit také změny v legislativní oblasti, jednou z nejvýznamnějších je nutnost reagovat na nové podmínky likvidace kalů z čistíren odpadních vod, které znamenají řešit v krátkém horizontu zásadní změnu spojenou s vysokými investicemi,“ řekl v lednu v rozhovoru pro vodarenstvi.cz  generální ředitel VaK Hradec Králové Jiří Šolc.

Scroll to Top