Pšenička s Šuňalem k zaměstnávání zdravotně znevýhodněných

blank

SmVaK Ostrava a Trianon dají díky modernizaci úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí práci zdravotně znevýhodněným při recyklaci elektroodpadu z vyřazovaných zařízení. Během modernizace úpravny dochází k vyřazování technologických celků a zařízení. Díky spolupráci vodáren a spolku neskončí nevyužity, ale zaměstnají práci handicapovaným v provozu Trianonu v Českém Těšíně.

Spolek Trianon z Českého Těšína dlouhodobě pomáhá odstraňovat bariéry při zaměstnávání zdravotně znevýhodněných lidí, vzdělává v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje děti a mládež a je organizátorem řady akcí k podpoře udržitelného rozvoje v česko-polsko-slovenském příhraničí.

„Modernizace Úpravny vody Nová Ves za 125 milionů korun je skvělým příkladem toho, že při investičních akcích nesmíme myslet pouze na zkvalitnění technologií a zefektivnění provozu, ale musíme se ohlížet také na to, jaký je dopad našich aktivit na životní prostředí a potažmo region jako celek z hlediska možných sociálně-ekonomických přínosů. Právě Trianon je díky svým dlouholetým zkušenostem se separací odpadu skvělým partnerem, díky němuž budou využity ty části elektrozařízení, které by jinak skončily bez užitku. Díky tomu získají jistotu zaměstnání lidé se zdravotním omezením, jejichž uplatnění na trhu práce je dlouhodobým problémem. Pro náš region procházející ekonomickou transformací od takřka výhradní orientace na těžký průmysl to platí dvojnásob,“ řekl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Úpravna v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, která prochází rekonstrukcí za 125 milionů korun, je největším provozem svého druhu v Beskydech. Do provozu byla uvedena v roce 1969. Do úpravny přitéká surová voda z vodního díla Šance v Beskydech a je součástí Ostravského oblastního vodovodu, který je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji.

„V polovině srpna jsme začali v areálu úpravny s demontáží prvních elektromotorů a čerpadel z přírub měněného potrubí. Spolupráce byla nastartována bezvadně a máme první materiál připravený k odvozu k nám do Českého Těšína, abychom ho dále vrátili do oběhu. Může se to zdát jako marginálie, ale právě díky vstřícnému přístupu společností, jako jsou SmVaK Ostrava, ale třeba také Třinecké železárny, OKD, ČEZ, Kovona nebo město Český Těšín, mají naši lidé se zdravotním handicapem zajištěnou práci na naší speciální separační lince. Díky těmto odpovědným společnostem má u nás v programu Separace pro recyklaci zajištěnou práci 30 kolegů se zdravotním handicapem v jednosměnném provozu. Moc si toho, že jsme spolupráci s vodárenskou společností odstartovali, vážím a pevně věřím, že ji budeme dále rozvíjet i v budoucnosti,“ uzavřel předseda spolku Trianon Viliam Šuňal.

Scroll to Top