30 milionu pro vodárenství v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj chce podpořit obce při budování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod částkou 31 milionů korun. Dotaci hejtmanství rozdělí mezi 30 obcí. Plán ještě musí schválit zastupitelé.

„V prvním kole letošní výzvy jsme posuzovali 84 žádostí, jejichž finanční požadavky přesáhly 121 milionů korun. Komise doporučila rozdělit dotaci ve výši 31 milionů korun mezi 31 obcí,“ sdělil radní kraje pro zemědělství a životní prostředí Karel Klíma. K podpořeným projektům patří například dostavba kanalizace v Kosicích na Hradecku, Albrechticích nad Orlicí či výstavba vodovodu v Nahořanech na Náchodsku. Dotace směřují z krajského dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Příjem žádostí letos skončil 31. března.

Loni takto kraj alokoval 23 milionů korun. Hejtmanství chce také dlouhodobě zlepšovat kvalitu vody v nádrži Rozkoš. Tu opakovaně během sezony trápí výskyt sinic a řas. Voda také bývá znečištěna fosforem. Plán na změnu, která by měla množství fosforu v nádrži omezit, byl na jaře 2018 schválen prostřednictvím Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Podle Klímy dostanou příležitost k rozvoji také obce ležící v blízkosti nádrže.

Scroll to Top