Česká republika – bazénová velmoc, více jich mají jen Francouzi a Španělé

V počtu zahradních bazénů na 100 tisíc obyvatel patří České republice v Evropě třetí místo. Například v porovnání s Německem jich v přepočtu na hlavu vlastní tuzemské domácnosti více než dvojnásobné množství. V loňském roce přibližně 60 obcí zakázalo zalévání zahrad či napouštění bazénů z vodovodů, první omezení přišla také letos.

Odborníci radí bazény napouštět bazény především v noci, aby odběr nepřekročil 500 litrů za hodinu a pět metrů krychlových za 24 hodin. Doporučuje se také napouštění v hodinách, kdy prší a okolní majitelé zahrad nemají potřebu zalévat. Vodárenské společnosti navíc nabízejí dovoz vody cisternou.

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ potvrdil například před několika týdny ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Ostražitost je ovšem nutná rovněž při napouštění bazénu ze studny. V takovém případě je na místě využít laboratoře, která zanalyzuje vzorek vody. Obrátit se je možné na Ostravsku na laboratoře společnosti Aqualia infraestructuras inženýring. „Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ vysvětlila vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestructuras inženýring Pavla Veselá.

S blížícími se vyššími teplotami roste poptávka o dodávku vody do domovních bazénů i v oblasti působnosti Středočeských vodáren. Těchto služeb loni využilo asi 110 zákazníků. „Již druhým rokem se díky teplému počasí posouvá termín, kdy začínají přicházet objednávky na dopravu vody cisternou do domovních bazénů. Jen od začátku dubna jsme již dovezli kolem 270 kubíků vody, což představuje denně v průměru pět cisteren s ohledem na velikost bazénu a dojezdovou vzdálenost. Snažíme se vyjít vstříc svým zákazníkům a vyřizujeme objednávky dle jejich přání – a to i v odpoledních hodinách v průběhu pracovního týdne,“ doplnil vedoucí střediska vodovod Kladno Marek Holubovský.

Scroll to Top