K Dunajci u Tarnówa

Řeka Dunajec vznikající soutokem Bílého a Černého Dunajce na jihu Polska severně od Vysokých Tater tvoří jeden z významných přítoků Wisly, do níž se vlévá severně od historického, ale také průmyslového města Tarnów. Dunajec je dlouhý více než 270 kilometrů a u Tarnówa již tvoří řeka značně ovlivněna poměry v horách, odkud původně přitéká, poměrně mohutný tok s bystrým proudem.
K Dunajci je možné vyrazit například na západ od Tarnówa, kde je od městečka Ostrów až k soutoku s Bielou a následně zmiňovanou Wislou vybudována na náspu nová cyklostezka. Délka cyklovýletu z Ostrówa až k obci Opatowiec, v jehož blízkosti se do Wisly kromě Dunajce vlévá postupně také Uszwica, Nidzica nebo Kisielina, je 33 kilometrů.
Hlavní tok Dunajce se podle aktuálních podmínek v rovinaté krajině v okolí Tarnówa rozlévá do řady vedlejších ramen, vytváří zátoky, podmáčené louky a drobné vodní plochy, typické jsou také štěrkopískové lavice pravidelně zaplavované a přesouvané vodou. Procházka nebo cyklovýlet kolem mohutného vodního toku specifickou nížinatou krajinou je zajímavou variantou pro trávení jarních volných dnů.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top