Změny ve vedení Povodí Ohře

Na jednání dozorčí rady na konci dubna odvolal ministr zemědělství Miroslav Toman generálního ředitele Jiřího Nedomu, který v podniku působil 25 let. Do funkce Toman jmenoval Zbyňka Folka, který doposud pracoval v Povodí Vltavy v plzeňském závodu Berounka.

Podnik na území 10 000 kilometrů čtverečních v hydrologickém povodí Ohře a dalších vymezených hydrologických povodích spravuje vodní toky, umělé kanály, přivaděče, vodní nádrže, jezy a malé vodní elektrárny. Povodí Ohře působí na území 5 krajů a 33 obcí s rozšířenou působností. Správa je rozdělena mezi tři závody se sídly v Chomutově, Karlových Varech a Terezíně.

Scroll to Top