Povodí Moravy: Činíme všechny vstřícné kroky pro obyvatele

Vodarenstvi.cz sleduje průběh prací rozsáhlého protipovodňového projektu v centru Olomouce. Podle vodohospodářů se daří i přes složité podmínky v centru historického města akci zvládat bez zásadních dopadů na harmonogram stavby. Velkou část stavebních prací tvoří přeložky inženýrských sítí a množství práce probíhá i pod zemí. Celkový protipovodňový projekt potrvá čtyři roky a je na něj vyčleněno 700 milionů korun. Současná II. B etapa má za sebou první rok.

„Přeložky inženýrských sítí si vyžádaly přeložení více než jednoho kilometru potrubí a tří kilometrů kabelů. Do současnosti už proběhla dokonce kolaudace 4 stavebních objektů. Za jediný rok jsme postavili protipovodňové a opěrné stěny z více než 1 000 kubíků betonu a přibližně 70 tun výztuže,“ sdělil investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Povodí Moravy si klade za cíl zvýšit bezpečnost stavby a minimalizovat vliv stavby na okolní domy. Upravilo kvůli tomu technologii. Změna spočívá ve snížení počtu vrtaných pilot, čehož se dosáhne zvětšením jejich průměru a úpravou délek některých pilot. „Pevně věřím, že připravené změny obyvatelé nábřeží ocení a že se tentokrát nesetkáme s dalšími obstrukcemi. Mohlo by tak dojít k narušení harmonogramu prací a prodloužení výstavby, například by mohlo dojít ke zprovoznění mostu na ulici Komenského až v průběhu příštího roku,“ uvedl generální ředitel podniku Václav Gargulák.

Vodohospodáři rovněž zdůraznili, že otřesy a vibrace v lokalitě podléhají přísnému monitoringu. „Vycházíme vstříc obyvatelům i nad rámec běžných postupů. Nechali jsme zpracovat nejen několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení, ale v místě stavby probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace. Dosavadní měření nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel žijících v blízkosti staveniště, ani na jejich majetek. Samotný monitoring navíc bude probíhat ještě tři roky po dokončení protipovodňové ochrany,“ doplnil Bělaška.

Scroll to Top