Začíná konference Voda 4.0 ve službách infrastruktury

Konferenci Voda 4.0 ve službách infrastruktury pořádá 4. dubna v hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze odborná skupina CzWA Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury jako součást dvouletého cyklu konferencí Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací.

Akce je organizována pod záštitou České asociace pro vodu CzWA, ve spolupráci se SOVAK ČR a s mediálním partnerstvím časopisů Vodní hospodářství a Vodohospodársky zpravodajca. Program je zaměřen z jedné třetiny na otázky životnosti a obnovy, včetně financování obnovy na příkladu financování obnovy vodovodů ze 70. let, na nedestruktivní diagnostiku stavu infrastruktury a z jedné třetiny se zabývá otázkami nového přístupu, který můžeme nazvat Voda 4.0, pro zlepšování provozu, údržby, stanovení stavu infrastruktury, prodlužování její životnosti a zajištění její obnovy. Hledáme odpovědi na otázky, co nám může takovýto přístup přinést.

V souvislosti s další průmyslovou revolucí, kterou nazýváme Industry 4.0, ji můžeme v oblasti vodního hospodářství nazvat Voda 4.0. První průmyslová revoluce začala s mechanizací za pomoci parních strojů a s výstavbou plavebních kanálů a továren. Druhá zavedla distribuci elektřiny a masovou produkci a v rozvinutých zemích souvisela s postupnou výstavbou vodovodů a kanalizací. Třetí na konci dvacátého století zaváděla počítače a automatizaci. A čtvrtá revoluce se týká „chytrých“ továren a infrastruktury. Původně byl termín Industry 4.0 použit poradci německé vlády v roce 2012. Voda 4.0 se zabývá tím, jak udělat vodní hospodářství jako celek, infrastrukturu a všechna použitá zařízení co nejpropojenější, naprogramovaná ke vzájemné spolupráci a umožňující uživatelům provádět rychlé analýzy.

Hlavní principy Voda 4.0 jsou Interoperabilita – všechna zařízení by měla být schopná spolu komunikovat. Informační transparentnost – fyzická realita bude přetvořena do virtuální, a umožněno tak zkoušení a modelování. Technická pomoc – dostupné informace budou dostupné způsobem, který podporuje rychlá a správná rozhodnutí. Decentralizace – po desetiletích centralizace, distribuovaných systémů a dispečerských systémů řízení je budoucností provádět co nejvíce rozhodování na lokální úrovni, ať se bude jednat o lidské rozhodování nebo umělou inteligenci. Tento přístup nám pomůže při hodnocení stavu jednotlivých částí infrastruktury i při řízení provozu atd. To, co nazýváme „Smart“, znamená, že to umožňuje nástup technologií pro Voda 4.0. To, co nazýváme „Digital“, především zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými zařízeními.

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Aquion, s.r.o.

(zdroj: SOVAK ČR)

Scroll to Top