Rekordní počet návštěvníků přehrad Povodí Odry

Vodohospodáři z Povodí Odry přivítali v souvislosti s oslavami Světového dne vody 12 tisíc návštěvníků. Jedná se o největší počet zájemců v celé historii pořádání dnů otevřených dveří. Podle mluvčí podniku Šárky Vlčkové například vodní dílo Šance navštívilo přes 3500 osob a přes lávku do odběrné věže prošlo 700 návštěvníků, kde byl přístup limitován prostupností lávky.

„Letošní účast na přehradách překonala naše očekávání. Vzhledem k tak velkému náporu lidí nebylo možné zajistit, aby se netvořily čekací fronty a chtěl bych poděkovat všem návštěvníkům za pochopení. Samozřejmě musím poděkovat obsluze jednotlivých přehrad za skvělé zvládnutí akce. Výrazná pomoc byla ze strany Policie ČR při organizaci dopravy“, zdůraznil generální ředitel podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

Ve středu 20. března se také v sídle podniku konala k oslavám Světového dne vody tisková konference za účasti představitelů nejvýznamnějších vodohospodářských společností Moravskoslezského kraje. Povodí Odry zastupoval generální ředitel Jiří Pagáč, SmVaK Ostrava Anatol Pšenička a OVAK Vojtěch Janoušek.

Podle Pagáče jsou zásoby vody ve vodních nádržích v oblasti působnosti podniku velmi dobré, téměř všechny dosahují nebo se blíží 100% naplnění a dávají dobrý předpoklad pro bezproblémové zásobování v jarním a letním období. Vyzdvihl také skutečnost, že se po dlouhodobé rekonstrukci doplňuje i nádrž Šance, kde hladina nastoupala od poloviny prosince o osm metrů a chybí jí do úplného doplnění přibližně dva metry.

„Obnovujeme a udržujeme vodárenskou infrastrukturu v takovém stavu, abychom dokázali zajistit dostatečné množství vody ve výborné kvalitě pro všechny naše odběratele, stejně jako odváděli a čistili odpadní vody tak, že je vracíme do přírody většinou v lepší kvalitě, než mají místní toky. Udržujeme také solidární cenu pro velká města i malé odlehlé obce, i když náklady se logicky dle typu sídla výrazně liší. Využíváme, obnovujeme a zefektivňuje systém Ostravského oblastního vodovodu, který loni oslavil 60 let od svého zrodu, jako záruku stabilního zásobování regionu pitnou vodou,“ vysvětlil na tiskové konferenci pro změnu Anatol Pšenička.

Světový den vody se koná každoročně k upoutání pozornosti na význam vody a potřebu obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tradice byla založena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Oslavy jsou tradičně spojeny s množstvím akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit mnohdy jinak nepřístupná místa spojená s vodou. Nejinak je tomu i v letošním roce.

Scroll to Top