ČEVAK modernizují úpravnu vody v Nové Vsi nad Lužnicí

Nová technologie umožní upravovat i podzemní vodu čerpanou z vrtu. Obec je dnes závislá jen na zdroji ze štěrkopískového jezera. V současnosti je hotova pokládka vodovodu i napájecího a ovládacího kabelového vedení v délce 155 metrů, které spojují vrt s úpravnou. S ukončením prací za čtyři miliony korun se počítá v červnu 2019.

„Stavba má tři etapy, které zahrnují vystrojení vrtu, jeho propojení s úpravnou a kompletní rekonstrukci úpravny. Nová technologie umožní upravovat i podzemní vodu čerpanou z vrtu. Obec tak nebude závislá jen na zdroji ze štěrkopískového jezera,“ popsala vedoucí provozní oblasti Východ Olga Štíchová ze společnosti ČEVAK.

Na jaře budou muset vodohospodáři na nezbytně dlouhou dobu úpravnu odstavit. Dodávky pro odběratele však nebudou omezeny. Postarají se o ně přistavená mobilní úpravna vody a automatická tlaková stanice. Investorem je obec Nová Ves nad Lužnicí, která na projekt získala dotaci Státního fondu životního prostředí.

ČEVAK se zabývají provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Ilustrační foto

Scroll to Top