Sobotín dokončuje významnou investiční akci

K úspěšnému konci se chýlí stavba kanalizace v Sobotíně na Šumpersku. Dokončen je hlavní řad, provedeny byly kamerové zkoušky. Také jsou připraveny přípojky pro napojení nemovitostí. Investorem dvaadvacetimilionového a jednoho z nejvýznamnějších projektů obce s 1 100 obyvateli je společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk.

V současnosti se v Sobotíně dokončuje obnova povrchů rozkopaných silnic a upravuje se terén kolem nich. Práce trvají od jara 2017. Nově položený hlavní řad má délku čtyři kilometry a z něj odbočuje 112 přípojek o celkové délce tři kilometry.

Rapidní snížení objektů vypouštějící odpadní vodu do potoka

Primárním cílem akce je, aby se na novou kanalizaci napojilo co nejvíce objektů a snížil se počet těch, kteří vypouštějí odpadní vodu do Klepáčovského potoka. Stoky byly v části Sobotína položeny už v roce 2004. Současná akce odkanalizuje severní oblast obce. Kanalizace se napojí na existující soustavu a odpadní voda poteče do čistírny odpadních vod v Šumperku.

Region řeší budoucnost provozu vodárenství

K nejdiskutovanějším tématům na Šumpersku patří v posledních letech budoucnost vodárenství. Vodovodní a kanalizační potrubí a čistírny odpadních vod jsou majetkem VHZ. Akcionáře tvoří 28 obcí a měst Šumperska. Provozování infrastruktury zajišťuje Šumperská provozní vodohospodářská společnost patřící do koncernu Suez. Za dva roky končí současnému provozovateli smlouva. Jaký bude další model vodárenství v regionu, napoví další měsíce.

Ilustrační foto

Scroll to Top