Družice Metop-C přinese další zpřesnění předpovědí počasí

Start třetí družice Metop-C pro monitorování aktuálního stavu počasí je naplánován na 7. listopadu 2018. V návaznosti na tuto událost spustil EUMETSAT kampaň #METOPMEETUP. První dva satelity již pracují na polární oběžné dráze ve výšce přibližně 800 kilometrů více než deset let. Metop-A byl vynesen 19. října 2006. Metop-B o šest let později. Polární družice zajišťují dlouhodobou kontinuitu dat z pozorování. Získané informace následně slouží pro monitorování aktuálního stavu počasí a také jako vstupní data do numerických modelů počasí.

Výstupy z numerických modelů jsou nejdůležitějším zdrojem informací pro všechny národní (hydro)meteorologické služby. Pro krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé předpovědi je využívá také Český hydrometeorologický ústav. Data z přístrojů IASI družic Metop významně přispívají k postupnému snižování chyb v prognózách, které využívá jak veřejnost, tak státní správa. Program EUMETSAT Metop zahrnuje sérii tří evropských meteorologických družic na polární dráze. Metop-A, Metop-B a Metop-C společně tvoří součást kosmické komponenty programu EPS.

EUMETSAT je mezivládní organizace založená mezinárodní úmluvou roku 1986 a v současnosti sdružuje 30 evropských států. Jejím posláním je vývoj, provoz a využití meteorologického družicového systému pro potřeby členských a spolupracujících států.

Česká republika byla od roku 2005 spolupracujícím státem EUMETSAT. Plné členství pak odsouhlasila přístupem ČR k Úmluvě o založení EUMETSAT a sjednáním Dohody mezi ČR a EUMETSAT v roce 2009, jež vstoupila v platnost o rok později. Vládním gestorem je ministerstvo životního prostředí ČR, odborné zapojení je garantováno Českým hydrometeorologickým ústavem.

Nové tiskové a informační oddělení ČHMÚ

Prvního října byl spuštěn ostrý provoz tiskového a informačního oddělení ČHMÚ, jehož úkolem bude zajišťovat včasné a cílené informace o činnosti ústavu veřejnosti a médiím, vyřizovat jejich dotazy a zpracovávat jejich podněty. Vizí ústavu je systematicky hledat nová řešení a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám a potřebám uživatelů s důrazem na kvalitu a objektivitu dat.

Tiskové a informační oddělení rovněž přebírá stávající agendu tiskového mluvčího úseku meteorologie a klimatologie, kterým byl Petr Dvořák. „Výhodou nového oddělení bude zajištění komunikace o činnostech, výstupech a službách ústavu. Vše by mělo být zajištěno napříč veškerými úseky a pobočkami ČHMÚ, což nebylo doposud v možnostech jediného, byť velmi schopného odborníka a mediálně zdatného člověka,“ poděkoval Petru Dvořákovi za jeho dlouholetou práci na pozici tiskového mluvčího ředitel pro meteorologii a klimatologii Libor Černikovský.

Podle Dvořáka je změna komunikační strategie ČHMÚ správná cesta. „Mých devět let ve funkci mluvčího byla velmi dobrá zkušenost, ČHMÚ se zviditelnil v médiích a nyní je čas pokročit dále,“ doplnil Dvořák.

Scroll to Top