Reakce ministerstva zemědělství k financování podniků Povodí

Státní podniky jednotlivých povodí u nás jsou v současnosti z velké části financovány průmyslovými subjekty. Ty platí poplatky za odběry podzemní či povrchové vody. Jedná se o efektivní systém? Portálu prumyslovaekologie.cz poskytlo stručné vyjádření také ministerstvo zemědělství.

„Systém financování podniků Povodí je založen na příjmech za odběry povrchových vod ve výši zhruba 70 % (z toho 70 % odebírá průmysl), výrobě elektrické energie asi 14 % a ostatních příjmech. Ministerstvo si uvědomuje, že současný systém není dlouhodobě udržitelný a v současné době analyzuje možné další zdroje, které by šlo zapojit do systém financování vodního hospodářství,“ uvedlo ve svém prohlášení ministerstvo.

Scroll to Top