Povodí Labe dostalo stavební povolení na poldr na Chrudimsku

Státní podnik Povodí Labe disponuje stavebním povolením a povolením k nakládání s vodami pro dlouho připravovaný poldr u Kutřína na Chrudimsku. Protipovodňovému projektu ale budou muset ustoupit čtyři objekty k bydlení či rekreaci a chatový dětský tábor. Povodí Labe již objekty a pozemky vykoupilo.   

Poldr má stejně jako řada jiných protipovodňových staveb mnoho odpůrců. „Jsme zklamáni, po léta jsme bojovali za to, aby tam poldr nebyl. S jeho stavbou jsme se nesmířili, protože si říkáme, že je nesmysl dělat tam suchý poldr, když řeka tři roky po sobě vysychá a někdy tam neteče ani kapka vody. Větší význam by mělo vybudovat tam přehradu s vodou, byť třeba napuštěnou jen do jedné třetiny. Nikdo by proti ní nebyl, protože každý ví, jaká jsou dnes sucha,“ řekl předseda spolku Kutřín 42 Jiří Albrecht. Osada Kutřín patří pod obec Perálec. Starostka Milada Drahošová se odmítla ke stavbě vyjádřit.

Spouštěcím mechanismem povodně v roce 1997

„Bude to pro nás velká ztráta. Příroda v okolí je nádherná, nikde nenajdete místo, které by se tomuto podobalo. Je skvělé jak pro děti z pohledu pořádání her, tak pro procházky po okolí. Zatím nevíme, kde budeme za rok,“ řekl vedoucí tábora David Kaliba. Majitelé čtyř objektů a vlastník tábora, kterým je Skanska, již obdrželi odškodnění.

Plán začal vznikat po ničivých povodních v roce 1997. Suchá retenční nádrž na Krounce má ochránit oblast v povodí řeky Novohradky, do níž se Krounka vlévá. „Povodí Labe chce u Kutřína postavit mohutnou hráz dlouhou 136 metrů a vysokou 17,5 metru. Pro odtok vody bude opatřena třemi základovými výpustmi a bočním bezpečnostním přelivem. Při stoleté povodni bude poldr schopen zachytit asi 3,7 milionu krychlových metrů vody, zatopí se při tom 68 hektarů,“ uvedla mluvčí podniku Hana Bendová.

Hotovo má být v roce 2022

Povodí Labe rovněž vykoupilo 24 hektarů pozemků pod budoucí hrází a v úseku Martinického potoka. Dalších 50 hektarů je ovšem zatíženo věcným břemenem. Náklady na stavbu se budou pohybovat kolem necelého půl miliardy korun. Povodí Labe počítá s podporou programu ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi. Stavět by se mohlo od příštího podzimu s tím, že poldr bude do ostrého provozu uveden o tři roky později.

Povodí Labe vypsalo stavební tendr za 406 milionů korun

Státní podnik Povodí Labe také vypsal v srpnu tendr na další významný projekt v podobě protipovodňové úpravy koryta Třebovky. Jde konkrétně o zvýšení kapacity koryta v úseku 12,151 – 23,788 říčního kilometru. Odhadovaná cena činí 406 milionů korun. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast končí 4. října 2018.

Mělčany stále ve fázi příprav

Jiný významný projekt Povodí Labe však provází komplikace. Ve stádiu příprav je stále plánovaný poldr v Mělčanech. V druhé polovině července to bylo již dvacet let od katastrofální povodně v podhůří Orlických hor, která byla zásadním impulsem pro budování protipovodňových opatření v povodí Dědiny. Hlavním ochranným prvkem proti velké vodě by měla být suchá nádrž Mělčany. Navrhovaná nádrž by také údajně zajišťovala možnost rozumně hospodařit s vodou v území, poskytnout ji jak ve formě povrchové vody na závlahy, tak dotovat podzemní zdroje dále upravitelné pro vodárenské účely.

 

Scroll to Top